Eser Arama

Tüm dünyadaki emsal yüksek mahkeme ve kurul kararlarına sınırsız olarak erişin!

On binlerce her dildeki yazılı hukuk eserlerine sınırsızca erişin!

Lütfen bekleyiniz
Algılanan Dil

{0} için arama sonuçları

Hukuki Eser Arama

Yazılı Hukuk Eserlerinizi dijital korumalı eser formatında yayımlayabilirsiniz. Telif haklarınızı hiçbir şekilde devretmeden ücretli veya ücretsiz eser olarak yükleyebilirsiniz. Sadece hukuk alanlarında yazılmış olan kitap, makale, tez, sözleşme örneği, dilekçe, mütalaa, içtihat incelemesi ve bilgi notu gibi her türdeki Yazılı Hukuk Eserlerinizi paylaşabilirsiniz. Yayımlama işlemleri Eser Yükle sayfasından dakikalar içerisinde eser sahibi kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Tüm yayımcılık hizmetleri tamamen ücretsizdir.

Yazılı hukuk eserinizin ücretli ya da ücretsiz oluşuna siz karar verirsiniz. Eserlerinizi ücretli olarak yayımladığınızda eserinizin dijital sürüm ücretini siz belirlersiniz. Eserlerinizi ayrıca basılı olarak satın almak isteyenler için Full & Egal eserlerinizi basar ve satın alanlara gönderir. Basım ücreti dijital eserden ayrı olarak yansıtılır. Eserinizin basım masraflarını düşünmeden sadece dijital formatına fiyat biçersiniz. Basım maliyetlerinden arınmış şekilde değerlendirir, dilediğiniz zaman güncellersiniz. Böylece eseriniz daha az maliyetle dijital olarak ulaşır, yazarlar daha çok kazanırken, okurlar daha ucuza satın alır.

Hukuk Kitapları

Hukukun bilgi kaynaklarından biri bilimsel eserlerdir. Bu bilimsel eserlerden başlıca bir tanesi genel eserler olan hukuk kitaplarıdır. Genel eser olarak adlandırılan hukuk kitapları, hukukun belli bir alanı hakkında kapsayıcı ve genel olarak bilgi verir. Hukuk alanında faaliyet gösteren hukuk fakültesi öğrencilerine, meslekteki avukat, hâkim ve savcılara sürekli olarak değişmekte ve gelişmekte olan hukuk biliminin öğrenilmesi ve takibi imkânını sağlar. Zire bir avukatın ya da yargı mensubunun bir yıl önceki mevzuata göre karar vermesi bile bazen mümkün olmamaktadır. Özellikle dijital çağın inanılmaz hızlı değişimlerine ayak uydurabilmek için güncel gelişmelerin sürekli olarak takibi zorunludur.

Yazılı Hukuk Eserlerinizi bilgisayarınızda yazdığınız formattan doğrudan, formatını değiştirmeden, Full & Egal’e yükleyebilirsiniz. Yayımlama işlemleri Eser Yükle sayfasından dakikalar içerisinde eser sahibi kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Yayımcılık hizmetlerinin tamamı da ücretsizdir. Yazılı hukuk eserinizin ücretli ya da ücretsiz oluşuna siz karar verirsiniz ve telif hakkından vazgeçmezsiniz. Eserlerinizi ücretli olarak yayımlandığında eserinizin dijital sürüm ücretini yazarın belirlersiniz. Her fikri mülkiyet hukukuna tabi olan eser gibi kitaplar da telif hakkına tabidir. Full & Egal’e yüklenen eserlerin telif hakları yazarda kalır. Eser satışlarının tüm net gelirlerinin %70’i yazarlara aylık olarak ödenir.

Full & Egal’de Hukuk Eserler sayfasında; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında kitap araması yapılabilir.

Hukuk Makaleleri

Hukuk alanındaki bilimsel eserlerden olan makaleler, belirli konularda yazılmış ve hukuk dergilerinde yayımlanan kısa inceleme yazılarıdır. Makaleler hukuk biliminin gelişmesinde çok önemli bir yere sahiptir. Yazılı Hukuk Eserlerinizi bilgisayarınızda yazdığınız formattan doğrudan, formatını değiştirmeden, Full & Egal’e yükleyebilirsiniz. Yayımlama işlemleri Eser Yükle sayfasından dakikalar içerisinde eser sahibi kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Yayımcılık hizmetlerinin tümü de tamamen ücretsizdir. Yazılı hukuk eserinizin ücretli ya da ücretsiz oluşuna siz karar verirsiniz ve telif hakkından vazgeçmezsiniz. Eserlerinizi ücretli olarak yayımladığınızda eserinizin dijital versiyon ücretini siz belirlersiniz. Eser satışlarının tüm net gelirlerinin %70’i yazarlara aylık olarak ödenir.

Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında makale araması yapılabilir.

Dilekçe Örnekleri

Hukuk mahkemesinde dava açabilmek için, davacı tarafından yazılan ve mahkemeye sunulan dilekçelere dava dilekçesi denir. Dilekçelerin dava sürecinde çok önemli bir yeri bulunmaktadır. Zira açılan davanın nerede ve hangi mahkemede açılacağı, kanuni dayanaklar ve deliller, dava konusuyla ilgili tüm olayların sırasıyla anlatılıp açıklanması ve son olarak da istenilen netice dava dilekçesinde yer alır. Eğer açıklamalarda ve istenilen netice kısmında belirtip istemediğimiz şeyleri ileride talep etmekten mahrum olabiliriz. Bu nedenle dava sürecinin bir avukatla takip edilmesi hem daha kolay hem de yararlı olacaktır. Dilekçeler de fikri eserler olarak telif hakkına tabidir. Dilekçelerinizi bilgisayarınızda yazdığınız formattan doğrudan, formatını değiştirmeden, Full & Egal’e yükleyebilirsiniz. Yayımlama işlemleri Eser Yükle sayfasından dakikalar içerisinde eser sahibi kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Yayımcılık hizmetlerinin tümü ücretsizdir. Yazılı hukuk eserinizin ücretli ya da ücretsiz oluşuna siz karar verirsiniz ve telif hakkından vazgeçmezsiniz. Eserlerinizi ücretli olarak yayımladığınızda eserinizin dijital versiyon ücretini siz belirlersiniz. Eser satışlarının tüm net gelirlerinin %70’i yazarlara aylık olarak ödenir.

Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında örnek dilekçe araması yapılabilir.

Sözleşme Hukuku

İki ya da daha fazla tarafın belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik olarak karşılıklı ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki işlem sözleşmedir. Bir sözleşmenin tarafları alacaklı ve borçlu olarak adlandırılır. Bir sözleşmede kural olarak en az bir alacaklı ve en az bir borçlu bulunur. Ancak birden fazla kişi de alacaklı ve borçlu sıfatıyla bir sözleşmede yer alabilir. Ariyet Sözleşmesi, Arsa Payı Karşılığı Kat Yapımı Sözleşmesi, Bağışlama Sözleşmesi, Devre Mülk Sözleşmesi, Kira Sözleşmesi, Evlilik Sözleşmesi, Satım Sözleşmesi, Faktöring Sözleşmesi, Kefalet Sözleşmesi, Hisse Devir Sözleşmesi, Şirket Sözleşmesi, Due-Diligence sözleşmeleri ülkemizde en sık rastlanılan sözleşme türleridir. İki taraf arasındaki anlaşmazlıkların oluşmaması için sözleşmeler her zaman çok önemlidir. Sözleşmenin ayrıntılarıyla düşünülüp araştırılarak hazırlanması için bir Sözleşme Hukuku avukatı ile süreci yürütmek her zaman daha kolay ve yararlıdır. Bu sayede iş esnasında başınıza gelebilecek sorunları bu sözleşme hükümleri sayesinde zarar görmeden atlatabilir veya kanun önünde hakkınızı arayabilirsiniz.

Sözleşmeler de fikri eserler olarak telif hakkına tabidir. Hazırladığınız sözleşme örneklerini bilgisayarınızda yazdığınız formattan doğrudan, formatını değiştirmeden, Full & Egal’e yükleyebilirsiniz. Yayımlama işlemleri Eser Yükle sayfasından dakikalar içerisinde eser sahibi kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Yayımcılık hizmetlerinin tümü ücretsizdir. Yazılı hukuk eserinizin ücretli ya da ücretsiz oluşuna siz karar verirsiniz ve telif hakkından vazgeçmezsiniz. Eserlerinizi ücretli olarak yayımladığınızda eserinizin dijital versiyon ücretini siz belirlersiniz. Eser satışlarının tüm net gelirlerinin %70’i yazarlara aylık olarak ödenir.

Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında sözleşme örneği araması yapılabilir.

Hukuki Mütalaa

Hukuki mütalaa, hukuki uyuşmazlık davalarında ya da ceza muhakemesinde uyuşmazlığın tarafı olan avukatlarca dosyanın tamamı ya da dosyayla ilişkili belli noktaların aydınlatılmasına yönelik sorulara istinaden akademisyenlerce hazırlanan ve akademisyenin görüşünü içeren bilimsel nitelikte bir inceleme ve sonucunda da çözümleme söz konusudur. Dava değeri, incelenen içeriğin kapsamı, akademisyenin olağanın üzerinde bir araştırma yapma zorunluluğu, konunun karmaşıklığı, akademisyenin uzman olduğu alandaki yetkinliği gibi objektif ve sübjektif değerlendirmeler mütalaanın bilimsel değerini artıran ölçütlerdir. Mahkemeler de bilirkişi raporlarına benzer bir işlevi vardır. Mahkemeyi bağlamaz, mahkeme serbest şekilde değerlendirir. Özellikle ticaret ve ceza davalarında çok sık şekilde kullanılmaktadır. CMK m.67/6’da da özellikle uzmanından bilimsel mütalaa alma değinilmiştir.

Uzmanlarca hazırlanan mütalaalar da fikri eserler olarak telif hakkına tabidir. Hazırladığınız mütalaa örneklerini bilgisayarınızda yazdığınız formattan doğrudan, formatını değiştirmeden, Full & Egal’e yükleyebilirsiniz. Yayımlama işlemleri Eser Yükle sayfasından dakikalar içerisinde eser sahibi kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Yayımcılık hizmetlerinin tümü ücretsizdir. Yazılı hukuk eserinizin ücretli ya da ücretsiz oluşuna siz karar verirsiniz ve telif hakkından vazgeçmezsiniz. Eserlerinizi ücretli olarak yayımladığınızda eserinizin dijital sürüm ücretini siz belirlersiniz. Eser satışlarının tüm net gelirlerinin %70’i yazarlara aylık olarak ödenir.

Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında mütalaa araması yapılabilir.

Hukuk Yüksek Lisans Tezi

Hukuk yüksek lisans tezi yazmak için sırasıyla; çalışmak istenen ilgi çekici konular düşünülüp arasından bir konu seçilir, bu konu hakkında temel soruları belirlenir, temel soruların tespitinden sonra bu soruları yanıtlamak için izlenmesi gereken yol haritası planlanır ve son olarak da bir yol gösterici olarak, iletişim kurmakta zorlanmayacağımız, alanında yetkin, öğretmeyi seven bir danışman hoca seçilir. Eğer planlı ve düzgün şekilde çalışabilir ve danışan hocanın yönlendirmelerini takip edersek, yüksek lisans tezinin başarıyla sonlandırılması ve akademik başarı elde edilmesi çok kolay olacaktır. Bunun için de bu yukarıda bahsedilen aşamaların en önemli iki tanesi, izlenmesi gereken yol haritasının planlanması ve danışman hoca seçimidir.

Yüksek lisans öğrencileri tarafından hazırlanan yüksek lisans tezleri de yayımlanmış olsun ya da olmasın fikri eserler olarak telif hakkına tabidir. Hazırladığınız yüksek lisans tezlerini bilgisayarınızda yazdığınız formattan doğrudan, formatını değiştirmeden, Full & Egal’e yükleyebilirsiniz. Yayımlama işlemleri Eser Yükle sayfasından dakikalar içerisinde eser sahibi kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Yayımcılık hizmetlerinin tümü ücretsizdir. Yazılı hukuk eserinizin ücretli ya da ücretsiz oluşuna siz karar verirsiniz ve telif hakkından vazgeçmezsiniz. Eserlerinizi ücretli olarak yayımladığınızda eserinizin dijital versiyon ücretini siz belirlersiniz. Eser satışlarının tüm net gelirlerinin %70’i yazarlara aylık olarak ödenir.

Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında yüksek lisans tezleri arasından arama yapılabilir.

Hukuk Doktora Tezi

Doktora, ileri düzey araştırma becerilerinin kazanılmasını hedefleyen bir eğitim sürecidir. Hedef problem doğrultusunda planlama, geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde profesyonellik kazanılan bir süreçtir. Doktora tezinin önemi; yenilikçi yaklaşımlar getirerek, uzun süredir çözümlenememiş sorunlara çözümler bulmak, yeni bir kuramın uygulamasını yaparak geçerliliğini sınamak, herkesçe kabul görmüş bir kuramın zayıf yönlerini bulup sorgulamak, yeni ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek, çığır açacak bir keşifte bulunmayı denemek, yeni bir alanda öncülük etmek ve gerçek anlamda araştırma yapmayı öğrenmektir. Doktorada öğrencilerin, asıl olarak çalıştıkları alandaki konulara en ince ayrıntısına kadar hâkimiyetleri beklenmektedir. Böylece de hukuk biliminin gelişmesine öncülük edecek yeni akademisyenler yetişmiş olur.

Doktora öğrencileri tarafından hazırlanan yüksek lisans tezleri de yayımlanmış olsun ya da olmasın fikri eserler olarak telif hakkına tabidir. Hazırladığınız doktora tezlerini bilgisayarınızda yazdığınız formattan doğrudan, formatını değiştirmeden, Full & Egal’e yükleyebilirsiniz. Yayımlama işlemleri Eser Yükle sayfasından dakikalar içerisinde eser sahibi kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Yayımcılık hizmetlerinin tümü ücretsizdir. Yazılı hukuk eserinizin ücretli ya da ücretsiz oluşuna siz karar verirsiniz ve telif hakkından vazgeçmezsiniz. Eserlerinizi ücretli olarak yayımladığınızda eserinizin dijital sürüm ücretini siz belirlersiniz. Eser satışlarının tüm net gelirlerinin %70’i yazarlara aylık olarak ödenir.

Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında doktora tezleri arasından arama yapılabilir.

Hukuk Bilgi Notları

Belli bir konuda makaleden daha kısa ve öz şekilde bilgi edinilebilen yazılı kaynaklardır. Özellikle dijital çağda olmamız dolayısıyla artık hukuk blogları, avukatların kişisel blog sayfaları, Full & Egal gibi bilimsel ve güncel hukuk ve içtihat sayfaları, hatta öğrencilerin kitap özeti, ses kaydı notu vs. olarak hazırladıkları her türlü ders notu hukuk bilgi notu olarak adlandırılır. Bu gibi eserler kesinlikle hukukun temel bilgi kaynaklarından değildir. Eğer yeterli hukuk bilgisi yoksa bu gibi eserlerden hukuk öğrenilmez hatta tam aksine bilgi ve kafa karışıklığına yol açar. Herhangi biri tarafından, hatta hukuk fakültesine yeni başlamış hukuk öğrencileri tarafından bile yazılabilir. Bu gibi bilgi notlarının faydası aranan özel bir konu başlığı hakkında kolay ulaşılabilecek şekilde kısa ve öz bilgi sunmasıdır. Uygulamada çok vakit kazandırır.

Bilgi notları da fikri eserler olarak telif hakkına tabidir. Hazırladığınız bilgi notlarını bilgisayarınızda yazdığınız formattan doğrudan, formatını değiştirmeden, Full & Egal’e yükleyebilirsiniz. Yayımlama işlemleri Eser Yükle sayfasından dakikalar içerisinde eser sahibi kullanıcılar tarafından yapılabilmektedir. Yayımcılık hizmetlerinin tümü ücretsizdir. Yazılı hukuk eserinizin ücretli ya da ücretsiz oluşuna siz karar verirsiniz ve telif hakkından vazgeçmezsiniz. Eserlerinizi ücretli olarak yayımladığınızda eserinizin dijital versiyon ücretini siz belirlersiniz. Eser satışlarının tüm net gelirlerinin %70’i yazarlara aylık olarak ödenir.

Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında bilgi notları araması yapılabilir.

Sık Sorulan Sorular

Eser Arama hakkında sık sorulan sorular

Yazılı Hukuk Eserleri; hukukçular tarafından yazılan, temellendirilmiş ve gerekçelendirilmiş doktrinlerin yer aldığı bilimsel hukuk yazılardır. Piyasada çok çeşitli yazılı hukuk eseri bulunur. Kitaplar, makaleler, dergiler vs. Yazılı hukuk eserleri hukuk biliminin öğrenmesini kolaylaştırıp gelişmesine de katkıda bulunur.
Kitap, Makale, Doktora Tezi, Yüksek Lisans Tezi, Dilekçe, Sözleşme, Mütalaa, İnceleme ve Bilgi Notu türündeki eserler yüklenebilir. Eser yüklemek ücretsizdir. Yüklenen eserlerin telifleri yazarda kalmaya devam eder. Eseri yükleyen yazar, eserin ücretli mi yoksa ücretsiz mi olacağına ve ücretli olursa ne kadar olacağına kendisi karar verir. Full & Egal’e yüklenen eserlere; Hukuk Eserleri sayfamızdan ulaşılabilir.
Full & Egal’e tüm üyelerimiz eser yükleyebilir. Üyelik tamamen ücretsizdir. Yüklenen eserlerin telif hakkı yükleyen yazarda kalır. Eğer yükleyen kişi isterse, eser için bir fiyat belirleyebilir. Bu durumda eser satışlarının net gelirlerinin %70’i aylık olarak yazarlara ödenir.
Üyelerimiz eserini Full & Egal’de yayımlayarak esere ilişkin hiçbir hakkını devretmiş olmazlar. Eserler yazarın adlarına yayımlanır ve ücretli ise ücret yazar tarafından belirlenir. Esere ilişkin tüm telif, yayım, dağıtım, satış ve benzeri tüm haklar yazarlarda kalır.
Yazarlar kendilerine ait eserlerin ücretli veya ücretsiz olmasına kendileri karar vermektedir. Full & Egal hiçbir müdahalede bulunmamaktadır. Eğer yükleyen yazar, eser için ücret talep ederse ücreti kendisi belirler ve aylık olarak ödemesini alır.
Ücretli veya ücretsiz eser yüklemek ve yayımlamak için herhangi bir bedel alınmamaktadır ve sınırsız sayıda eser yüklenip yayımlanabilir. Eser yükleyebilmek için tek şart ücretsiz üyeliğin oluşturulmasıdır.
Yazarlar eserlerini diledikleri zaman yayımdan kaldırabilir. Ücretli olarak satın alınmış ve sonradan yayımdan kaldırılmış eserler; satın alanların kütüphanelerinde görüntülenmeye devam eder.
Eğer yazar Full & Egal’e yüklediği eserin ücretli olmasını seçer ve bir ücret belirlerse, bu ücretli eserin satışlarından elde edilen net gelirlerin %70’i aylık olarak yazarın banka hesabına ödenir. Eser satışına ilişkin vergiler tarafımızca ödenir.
Eserler alıcılar tarafından basılı olarak satın alınabilir. Sepette ayrıca “Basılı Olarak Satın Almak İstiyorum” özelliği seçildiğinde, eserin Dijital Format ücretine ek olarak basım masrafı da sepete yansıtılır. Eser basılı olarak satın alındığında Dijital Format hemen Kütüphane Sayfasında açılır, ayrıca istenilen sayıda basılır ve alıcıya gönderilir.
Eserin ücretli yayımlanması halinde; Önsöz, İçindekiler, Kaynakça, Bibliyografya gibi tüm kısımları satın alınmadan önce incelenebilir. “İçerik” dosyası ise sadece satın alındığında görülebilir. Böylece eserin ihtiyaç duyulan bilgileri içerip içermediğinden emin olunur.
Eserin fiyatını tamamen yazarlar belirlemektedir. Yazarlar eserlerinin dijital formatına özgürce fiyat belirleyebilir ve diledikleri zaman fiyat güncellemesi yapabilirler. Full & Egal eserin boyutuna göre basım fiyatını otomatik olarak belirler.
Eserin yazıldığı tüm diller tek bir eser olarak birleştirildiği takdirde, yükleme ekranından birden fazla dil seçilebilir.
Eserin birden fazla yazarı olduğu takdirde eser yükleme ekranından diğer yazarları ekleme seçeneği mevcuttur. Diğer yazarların da eklenebilmesi için yazarların sitemize ücretsiz üyelik kaydının var olması gerekir.
Eserin birden fazla yazarı olması halinde, yazarlar arasındaki iç ilişkilerin Full & Egal tarafından belirlenmesi mümkün değildir. Ve eserin tüm gelirler eseri yükleyen üye yazara ödenmektedir. Yazarlar arası gelir dağıtım taleplerinin yükleyici yazar tarafından gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Hayır. Eserinizin son halini vermek için sitemizin editör programı kullanılabilmektedir. Eserinizi yazdığınız ve son halini verdiğiniz formattan kopyala-yapıştır yöntemiyle eserinizin düzenini bozmadan sitemizin editörüne aktarabilirsiniz.
Hukuk kavramının kesin tanımı uzun süredir tartışılan bir konudur. Fakat kısaca insan davranışlarını, kişilerin muhatabına nasıl davranması ya da davranmaması gerektiğini normatif olarak düzenleyen bir bilim dalıdır diyebiliriz. Bu normatif düzenlemeler kamu gücüyle desteklenir ve devlet tarafından yaptırım uygulanır. Dünyada, farklı coğrafyalarda farklı hukuk sistemleri uygulanmaktadır. Ve her devletin hatta bazen bir devletin içindeki farklı bölgelerde bile farklı hukuklar uygulanır. Dünyadaki hukuk düzenleri; Kara Avrupası Hukuku, Anglo-Saxon Hukuku, hem Kara Avrupası hem de Anglo-Saxon Hukukunun birlikte uygulandığı İkili Hukuk, İslam Hukuku ve geleneksel hukuklar olarak sayılabilir.
İç hukuktaki yazılı kaynaklar normlar hiyerarşisindeki konularına göre tepeden başlayarak; Anayasa, Kanunlar, Uluslararası Andlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Yönetmelikler, Adsız Düzenleyici İşlemler olarak sıralanabilir. Uluslararası Hukukta ise tek yazılı kaynak uluslararası andlaşmalardır.
İyi bir hukuk yazısı yazabilmek için öncelikli olarak iyi bir okuyucu olmak gereklidir. İyi bir okuyucu ve gözlemci olarak ifade etmek istediğimiz konuyu tam olarak anlayıp, inceleyip araştırarak fikirlerimizi daha iyi şekilde yazıya döküp zihnimizdekileri ifade edebiliriz. Yazı yazarken bazı temel noktalara dikkat edilirse, yazımız çok daha açık ve yalın olur. Bunlardan bazılarını; kısa ve okunması kolay cümleler kurmak, çoğunlukla olumlu ifadeler kullanmak, özne-yüklem uyumuna dikkat etmek, cümleleri mutlaka tamamlamak, yazılanları göndermeden ya da yayımlamadan önce mutlaka okuyup gözden geçirip bilgi hataları ve yazım yanlışlarını düzeltmek, noktalama işaretlerine dikkat etmek, kullanılan kısaltmaların yaygın kısaltmalar olmasına dikkat etmek ve bu kısaltmaları herkesin anlayabileceği dip not bilgilendirmesi ile açıklamak, sık sık tekrar cümlelerden kaçınmak olarak şeklinde sıralayabiliriz.
Öncelikle, bilgi kaynaklarını okuyup, inceleyip üzerine düşünerek, bilgiye ulaşmak ilk hedefimiz olmalı. İlk hedefimiz gerçekleştirdikten sonra amacımız, ulaştığımız bu bilgileri düzgün bir biçimde ifade ederek başkalarına aktarmaktır. Bu aktarmanın en bilinen yolu ise yazmaktır. Bu süreç için not alma, fiş çıkarma, geçici plân yapma gibi önerilen yöntemler vardır. Ayrıca bu yazma sırasında uymamız gereken bazı kurallar vardır. Bilimsel yazma kuralları da denilen ve dikkat etmemiz gereken bu kurallar; atıf usulleri, kullanılan kısaltmaların anlaşılırlığı ve dipnotun düzenli tertipli olması, düzgün bir bibliyografya, yalın ve anlaşılır bir dil kullanılması, imla kurallarına uyulması şeklinde sayılabilir.
Makaleler, belirli konularda yazılmış ve hukuk dergilerinde yayımlanan kısa inceleme yazılarıdır.

Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında ücretli ya da ücretsiz olan makalelerin araması yapılabilir.
Yazarlar, her türlü yazılı hukuk eserlerini dijital korumalı eser formatında yayımlayabilir. Telif haklarını hiçbir şekilde devretmeden ücretli veya ücretsiz eser olarak Full & Egal’e yükleyebilirler. Yazarlar tarafından Full & Egal’e yüklenen ve ücreti de yazarlar tarafından belirlenen tüm kitapların Dijital Korumalı Hukuk Eserleri formatına Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında ücretli ya da ücretsiz olan kitapların araması yapılarak ulaşılabilir.
Yazarlar tarafından Full & Egal’e yüklenmiş bulunan tüm kitapların tıpkı diğer eserler gibi basılı halde temini de mümkündür. Dijital olarak alınan eserleri ayrıca basılı olarak da almak isteyenler için Full & Egal eserleri basıp alıcılara gönderir. Basım ücreti dijital eserden ayrı olarak yansıtılır.
Yazarlar, her türlü yazılı hukuk eserlerini dijital korumalı eser formatında yayımlayabilir. Telif haklarını hiçbir şekilde devretmeden ücretli veya ücretsiz eser olarak Full & Egal’e yükleyebilirler. Yazarlar tarafından Full & Egal’e yüklenen ve yazarlar tarafından ücret talep edilmeyen tüm kitapların Dijital Korumalı Hukuk Eserleri formatına Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanından ücretsiz olarak ulaşılabilir.
Türk Hukukunun asli yazılı kaynakları olan Anayasa, Kanunlar, Uluslararası Andlaşmalar, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Olağanüstü Hal Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Yönetmelikler, Adsız Düzenleyici İşlemlerine; https://www.mevzuat.gov.tr/ bağlantısından, mevzuat türü seçilerek ulaşılabilir.

Türk Hukukunun yardımcı kaynaklarından olan içtihat, doktrin ve öğretilere ise; Hukuk Eserleri sayfamızda ilgili alt başlık ve aranan içeriğin türü seçilerek veri tabanından tüm hukuk dalları içerisindeki içeriğe ulaşılabilir.
Sözleşme, iki ya da daha fazla kişi arasında yapılan, belli bir hukuki sonuç doğurmaya yönelik ve birbirine uygun irade açıklamalarından oluşan hukuki işlemdir. Doğası gereği sözleşmenin taraflarından en az biri alacaklı biri de borçlu sıfatını haizdir. Sözleşmenin kurulabilmesi için tarafların karşılıklı iradelerinin uyuşması yeterlidir. Genel kural olarak yazılı şekil şartı yoktur, yazılı yapmak ancak ispat açısından kolaylık sağlar.
T.C. Anayasası 48.maddede kişilerin çalışma ve sözleşme hürriyeti güvence altına alınmıştır. Bu nedenle de sözleşmeler hukukunda en temel ilke sözleşme özgürlüğü ilkesidir. Taraflar kendi iradeleriyle aralarındaki hukuki ilişkiyi diledikleri gibi düzenleme serbestisine sahiptir. Tarafların sözleşme özgürlüğünün kısıtlandığı bazı istisnai durumlar vardır; toplumun ahlak düzeyine, kişi haklarına, emredici hukuk kurallarına aykırı konular içeren sözleşmeler yapamazlar.
Sözleşme ilişkisi, İki kişi ya da daha fazla kişi arasında birbirlerine uygun, karşılıklı irade açıklaması ile kurulur. Sözleşme ilişkisi kurulduğunda tüm taraflar için bağlayıcıdır ve toplumun ahlak düzeyine, kişi haklarına, emredici hukuk kurallarına aykırı konular içermediği müddetçe tarafları hukuken bağlayıcıdır, mahkemeler bu yapılan sözleşme hükümlerine göre karar verirler.
Mütalaa, hukuki uyuşmazlık davalarında ya da ceza muhakemesinde uyuşmazlığın tarafı olan avukatlarca dosyanın tamamı ya da dosyayla ilişkili belli noktaların aydınlatılmasına yönelik sorulara istinaden akademisyenlerce hazırlanan ve akademisyenin görüşünü içeren, hukuki olguları inceledikleri ve sonucunda da çözümleme yaptıkları bilimsel nitelikteki eserlerdir. Uzmanlarca hazırlanan mütalaalar da fikri eserler olarak telif hakkına tabidir. Konunun uzmanları tarafından hazırlanan mütalaa örnekleri Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek veri tabanında tüm hukuk dalları içerisinde mütalaa araması yapılabilir.
Hukuk dallarından herhangi birinde en temel bilgi kaynağı ders kitaplarıdır denebilir. Kitaplar hem hukuk fakültesi öğrencilerinin hem de mesleğini icra eden avukat, hâkim ve savcıların asli bilgi kaynaklarındandır. Kitapların yanı sıra özellikle öğrenciler arasında son dönemde çokça yaygınlaşan bilgi notu kullanımı da neredeyse kitaplar kadar kullanılır hale geldi. Ders notu olarak da adlandırılan bu bilgi notlarının kitaplardan çok daha kısa olması, onları vakit tasarrufu açısından öne çıkarmakta. Bilgi notları da kitaplar gibi yazarlar tarafından Full & Egal’e ücretli ya da ücretsiz olarak yüklenebilir. Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek veri tabanındaki tüm hukuk dalları içerisinde bilgi notu araması yapılabilir.
Ülkemizde ve dünyada hukuk alanında sürekli olarak değişimler ve yenilikler meydana gelmektedir. Bu yenilikleri ve değişimleri takip edebilmek için de bilimsel hukuk eserleri sürekli olarak güncellenmek zorunda kalmaktadır. Ülkemizde ise son yıllarda Anayasa ve İdare Hukuku alanında sürekli olarak yaşanan yenilikler ve değişimler hukuk fakültesi öğrencilerini, avukatları, hâkim ve savcıları sürekli olarak bilgilerini tazelemeye yönlendirmektedir. Anayasa ve İdare Hukukunun yanı sıra Aile ve İş Hukukunda da sürekli olarak, yeni içtihat kararları ile birlikte yenilikler ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle piyasada en çok satılan kitaplar Anayasa, İdare, İş ve Medeni Hukuk alanındadır. Tüm kitaplara ve içtihatlara sitemizden ulaşmak mümkündür.
Hukuk yüksek lisans tezi yazmak için sırasıyla; çalışmak istenen ilgi çekici konular düşünülüp arasından bir konu seçilir, bu konu hakkında temel soruları belirlenir, temel soruların tespitinden sonra bu soruları yanıtlamak için izlenmesi gereken yol haritası planlanır ve son olarak da bir yol gösterici olarak, iletişim kurmakta zorlanmayacağımız, alanında yetkin, öğretmeyi seven bir danışman hoca seçilir. Eğer planlı ve düzgün şekilde çalışabilir ve danışan hocanın yönlendirmelerini takip edersek, yüksek lisans tezinin başarıyla sonlandırılması ve akademik başarı elde edilmesi çok kolay olacaktır. Bunun için de bu yukarıda bahsedilen aşamaların en önemli iki tanesi, izlenmesi gereken yol haritasının planlanması ve danışman hoca seçimidir. Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında yüksek lisans tezleri arasından arama yapılabilir.
Hedef problem doğrultusunda planlama, geliştirme, uygulama, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinde profesyonellik kazanılan bir süreçtir. Yenilikçi yaklaşımlar getirerek, uzun süredir çözümlenememiş sorunlara çözümler bulmak, yeni bir kuramın uygulamasını yaparak geçerliliğini sınamak, herkesçe kabul görmüş bir kuramın zayıf yönlerini bulup sorgulamak, yeni ölçme-değerlendirme araçları geliştirmek, çığır açacak bir keşifte bulunmayı denemek, yeni bir alanda öncülük etmek ve gerçek anlamda araştırma yapmayı öğrenmektir. Doktorada öğrencilerin, asıl olarak çalıştıkları alandaki konulara en ince ayrıntısına kadar hâkimiyetleri beklenmektedir. Böylece de hukuk biliminin gelişmesine öncülük edecek yeni akademisyenler yetişmiş olur. Hukuk Eserleri sayfamızda; eserin dili, anabilim dalı, türü ve fiyatlandırma tipi seçilerek tüm hukuk dalları içerisinde veri tabanında doktora tezleri arasından arama yapılabilir.
Bir ödev, tez, makale, dava dilekçesi hatta bir seminer hazırlarken veya bir hukuki görüş bildirirken kimse sahip olduğu bilgileri kendi zihninden uydurmaz. Herkes mutlaka bir yerden okuyup ya da dinleyip de öğrenmek zorundadır. Bu nedenle de herkes bazı eserlerden yararlanıp alıntı yapar. Falanca kanunun falanca maddesi, falanca yazarın falanca kitabında, şu görüşü falanca kişi de savunmuştur gibi alıntılar yapılır. İşte akademik etik gereği bu alıntıların mutlaka dipnotlarda belirtilmesi gerekir, yoksa intihal yani akademik hırsızlık meydana gelmiş olur.
Hukuk kuralları anlamsal olarak, olması gerekeni ifade eder. Hukuk kuralları bir şeyin yapılmasını emreder, yasaklar ya da belirli bir işlemin yapılmasına izin veya yetki verir. Kısacası emir, yasak, izin veya yetki düzenlemesi yapan her türlü kural, hukuk kuralıdır. İşte hukuk kurallarının bu özelliğine normatiflik denir.
Monografiler çoğu zaman yanlış bir şekilde, kitap ve makale arasında bir konumda olan kısa kitap olarak tanımlanmaktadır. Bu tümüyle yanlış bir benzetmedir. Zira monografiler uzun ya da kısa olabilir. Hatta bir hukuk dalının alt başlığı hakkında yazılan monografinin uzunluğu, o hukuk dalı hakkında yazılmış genel kitabın uzunluğunu bile aşabilir. Monografiler aslen, bilimsel bir alanda özel bir konu ya da sorun üzerine yazılan inceleme yazılarıdır. Ve kelime anlamı tek yazı demektir

7/24 Destek İçin Hep Hazırız

Dilediğiniz zaman bizimle iletişime geçebilir, sorularınızı ve destek taleplerinizi iletebilirsiniz.

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Paneline Göz At