Hakkımızda

Full & Egal'in Hukuka Devrimsel Katkısı Nedir?

Evrensel hukukun oluşması ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu projenin pozitif bilimlerin beşiği İyonya ve modern hukukun temellerinin atıldığı Sümerler ile aynı toprak üzerinden yola çıkarak tüm dünyanın bilimsel hukuk mirasını bir adım öteye taşıyacak olmak bu projenin en önemli misyonu ve bizim en büyük gururumuzdur.

Full & Egal’den önce, yereldeki kanunların ve içtihatların gelişim ve güncellemeleri uzun süreler alan bilgi incelemelerini gerektirmiştir. Hukukun uluslararası uygulamalarına erişebilmek için öncelikle;

Yabancı dillere hakim ve araştırmacı yazar olan hukukçuların;

  1. Uluslararası Yüksek Mahkeme veya Yabancı Yüksek Mahkeme İçtihatlarını içeren yabancı dilde yazılmış kitaplara ve diğer kaynaklara erişmesi,

  2. Bu kaynakların metinlerini anadiline çevirmesi,

  3. Yereldeki hukuk uygulamalarıyla karşılaştırıp kitaplaştırması,

  4. Bu kitabın yaygın şekilde basımı ve dağıtımı,

  5. Hukukçuların kitabı inceleyerek ilgili içtihatlardan haberdar olmasının beklenmesi gerekmiştir.

Tüm bu işlemlerden sonra hukukçular uluslararası hukuktan haberdar olabilmektedir. Bu süreç büyük bir maddi maliyet ve araştırmacı yazarların yıllarına mal olmakta, tüm kaybedilen bu sürede doktrin tekrar değişime uğramakta ve yazılı eseri güncel olmaktan çıkarmaktadır. Dolayısıyla bu doktrin çalışmaları çok az yazar tarafından tercih edilmekte ve ülkelerce uluslararası bilgi kaynağının az olması sonucuna neden olmaktadır.

Ayrıca hukuk eseri yazarları; eserleriyle hukukçular ve hukuk öğrencilerinden oluşan az sayıda bir kitleye hitap etmektedir. Eserin basım, dağıtım, yayım ve satış masraflarının yüksek oluşu sonucunda eser fiyatlarının yüksek olması, ancak yazarların bu fiyatın çok azına sahip olabilmesi, tüm dünyada hukuk alanında eser yazımını tercih edilirlikten çıkarmıştır. Full & Egal Dijital Korumalı Hukuk Eseriyle, eserlerin hem dijital hem de basılı olarak tüm internet kullanıcıları tarafından yaygın şekilde satın alınabilmesini, yazarların satış gelirleri üzerinden yüksek oranda kazanç sağlamasını sağlamıştır.

Full & Egal tüm yerel ve yabancı içtihatlara, zamandan ve maliyetlerden arınmış şekilde erişimi mümkün kılmış, sunduğu teknolojileriyle her bir hukukçuyu tüm yabancı dillerde etkin bir araştırmacı yazar haline getirmiştir. Örneğin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin üye ülkelerin kendi dillerinde yazılmış birkaç bin içtihatına değil, yüzbinlerce içtihatına ulaşılması ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin tüm uygulamalarına erişim imkanı sağlanmıştır. Kıta Avrupası’nın temel yasa metinlerinin yazıldığı ve uygulandığı tüm dillerdeki hukuk metinlerine ve içtihatlara erişim sağlanmıştır. Arama metnini ve metin içeriğini tüm yabancı dillere çevirme özelliğiyle zaman ve maliyetlerden arınmış şekilde bilgiye erişim sağlanmıştır. Tüm Yerel ve Uluslararası Yüksek Mahkemelerin eksiksiz tüm emsal kararlarını içermekle, bilginin bütünlüğünün sağlanması amaçlanmıştır.

Vizyonumuz tüm dünyada paylaşılan ortak bilgi birikimine katkıda bulunmak, bu bilgileri tek bir platformda paylaşıma açmak ve böylece mevcut bilgi seviyesinin üzerine çıkılmasını sağlamak, bunu gerçekleştirirken kullanıcılarımıza profesyonel hizmeti yaşatmak ve kariyerlerinde uzmanlaşabilmeleri için bir amaç vermektir.

Biz hukuk sektöründeki en kapsamlı hizmeti veren en büyük şirketiz. Evrensel hukuk kültürünü paylaşıyoruz. Evrensel hukuk kültürü bizi tek bir millet ve bir dünya vatandaşı gibi birleştirmekte, aynı zamanda birey olarak hissettirmekte, kim olduğumuzu tanımlamakta ve ne istediğimizi şekillendirmektedir.

Hak arama ve adaleti sağlama mücadelesinin insanlığın temel ihtiyacı olduğu hususu şüphe götürmez. İşte bu mücadelenin adı olan hukuk kavramı aynı zamanda evrensel bir bilim dalı olması sebebiyle bilimsel bilgiye ve bilginin üretilip paylaşılabileceği ortamlara ihtiyaç duymaktadır.

Tüm dünyadaki hukukçuların tecrübelerini ve ürettikleri bilgiyi paylaşabilecekleri, hukuk alanında ihtiyaç duyulan doğru bilgiye kolay ulaşılabilen bir platformun eksikliği hukuka ilgi duyan tüm kesimler tarafından hissedilmiştir.

Full & Egal tam olarak bu ihtiyacı profesyonelce ve en iyi yazılım teknolojileri desteğiyle karşılamak iddiasındadır. Günümüz teknolojisinin imkanları kullanılarak hukukun hem uygulayıcılarının hem de akademisyenlerinin ürettikleri bilgi ve eserleri paylaşabildiği, dünya çapında ilamlara ulaşım sağlayan, hukukçuların kendini tanıtabildiği ve birbirleriyle iletişime geçtiği bir alan yaratılmıştır. Başka bir deyişle Full & Egal, her geçen gün artan içtihatların, hukuk eserlerinin ve hukukçuların bilgilerinin depolandığı, gelişmiş arama teknolojileri kullanılarak aranan bilgiye ya da kişiye çok kısa sürede ulaşılmasını sağlayan bir bilgi deposudur.

Tüm bunlar yapılırken dünya çapındaki hukukçuların hassasiyetleri paylaşılmış, bilimsel metoddan ve telif haklarının korunmasından asla vazgeçilmemiştir. Kullanıcıların mesleki ve akademik kimliklerinin teyidi sağlanmış, bilginin kaynağı açık tutulmuş böylece sorgulanabilmesi sağlanmıştır. Artık dünyanın her yerindeki hukukçular hukuk biliminin gelişmesi için kolaylıkla hukuka katkı sağlayabilecek ve hukukun geldiği son noktadan anında haberdar olabilecektir.

Sunduğumuz en geniş hukuk kültürünün bir parçası olmak ve profesyonel kariyerinizi bugün başlatmak için bize katılın.

KURUMSAL KİMLİĞİMİZ

Fullegal Yazılım Limited Şirketi

Mersis No: 0388143481000001

Adres: Karabük Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Kılavuzlar Mah. 413. Sok. 8/24

Merkez/Karabük/TÜRKİYE

E Mail: info@fullegal.com

Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

Programlar Panelini İncele Kapat