Hakkımızda

<p> &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;Vizyonumuz tüm dünyada paylaşılan ortak bilgi birikimine katkıda bulunmak, bu bilgileri tek bir platformda paylaşıma açmak ve böylece mevcut bilgi seviyesinin üzerine çıkılmasını sağlamak, bunu gerçekleştirirken kullanıcılarımıza profesyonel hizmeti yaşatmak ve kariyerlerinde uzmanlaşabilmeleri için bir amaç vermektir.</p><p> &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;Biz hukuk sektöründeki en kapsamlı hizmeti veren en büyük şirketiz. Evrensel hukuk kültürünü paylaşıyoruz. Evrensel hukuk kültürü bizi tek bir millet ve bir dünya vatandaşı gibi birleştirmekte, aynı zamanda birey olarak hissettirmekte, kim olduğumuzu tanımlamakta ve ne istediğimizi şekillendirmektedir.</p><p> &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;Hak arama ve adaleti sağlama mücadelesinin insanlığın temel ihtiyacı olduğu hususu şüphe götürmez. İşte bu mücadelenin adı olan hukuk kavramı aynı zamanda evrensel bir bilim dalı olması sebebiyle bilimsel bilgiye ve bilginin üretilip paylaşılabileceği ortamlara ihtiyaç duymaktadır.</p><p> &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;Tüm dünyadaki hukukçuların tecrübelerini ve ürettikleri bilgiyi paylaşabilecekleri, hukuk alanında ihtiyaç duyulan doğru bilgiye kolay ulaşılabilen bir platformun eksikliği hukuka ilgi duyan tüm kesimler tarafından hissedilmiştir.</p> <p> &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;Full & Egal tam olarak bu ihtiyacı profesyonelce ve en iyi yazılım teknolojileri desteğiyle karşılamak iddiasındadır. Günümüz teknolojisinin imkanları kullanılarak hukukun hem uygulayıcılarının hem de akademisyenlerinin ürettikleri bilgi ve eserleri paylaşabildiği, dünya çapında ilamlara ulaşım sağlayan, hukukçuların kendini tanıtabildiği ve birbirleriyle iletişime geçtiği bir alan yaratılmıştır. Başka bir deyişle Full & Egal, her geçen gün artan içtihatların, hukuk eserlerinin ve hukukçuların bilgilerinin depolandığı, gelişmiş arama teknolojileri kullanılarak aranan bilgiye ya da kişiye çok kısa sürede ulaşılmasını sağlayan bir bilgi deposudur.</p><p> &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;Tüm bunlar yapılırken dünya çapındaki hukukçuların hassasiyetleri paylaşılmış, bilimsel metoddan ve telif haklarının korunmasından asla vazgeçilmemiştir. Kullanıcıların mesleki ve akademik kimliklerinin teyidi sağlanmış, bilginin kaynağı açık tutulmuş böylece sorgulanabilmesi sağlanmıştır. Artık dünyanın her yerindeki hukukçular hukuk biliminin gelişmesi için kolaylıkla katkı sağlayabilecek ve hukukun geldiği son noktadan anında haberdar olabilecektir.</p><p> &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;Evrensel hukukun oluşması ve gelişmesine büyük katkı sağlayacağına inandığımız bu projenin pozitif bilimlerin beşiği İyonya ve modern hukukun temellerinin atıldığı Sümer ile aynı toprak üzerinde aynı milletten girişimcilerin yaşadığı; “Hayatta en hakiki yol gösterici bilimdir” diyen Mustafa Kemal ATATÜRK’ün ülkesinde doğmuş olması asla bir tesadüf değildir. Anadolu’dan yola çıkarak tüm dünyanın bilimsel hukuk mirasını bir adım öteye taşıyacak olmak bu projenin en önemli misyonu ve bizim en büyük gururumuzdur.</p><p> &ensp;&ensp;&ensp;&ensp;Sunduğumuz en geniş hukuk kültürünün bir parçası olmak ve profesyonel kariyerinizi bugün başlatmak için bize katılın.</p>