VUK VE TTK IŞIĞINDA FATURA İÇİN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU’NUN 27.06.2003 TARİHLİ, 2001/1 E., 2003/1 K. SAYILI KARARI