Yüksek Lisans Tezi - Hukuki Eserler

{0} için arama sonuçları

Yüksek Lisans Tezi
1982 Anayasasina Göre Siyasi Partilerin Kapatilmasi

En popüler ifade ile “halkın halk tarafından halk için yönetilmesi” olarak tanımlanan demokrasi kavramı şu üç gerekliliği bünyesinde barındırır; özgür-serbest seçimler, çok partili siyasal hayat ve temel hakların korunması . Kendini meşru göstermek a...

Tamamını Gör