Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 2016/10811 Esas 2017/7733 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 10. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/10811
Karar No: 2017/7733
Karar Tarihi: 09.11.2017


10. Hukuk Dairesi         2016/10811 E.  ,  2017/7733 K.

  "İçtihat Metni"

  Mahkemesi :İş Mahkemesi

  Dava, 12.09.1977 - 28.12.1977 tarihleri arası 1479 sayılı Yasa kapsamında Bağ-Kur sigortalılığın tespiti istemine ilişkindir.
  Mahkemece, bozmaya uyularak ilâmında belirtildiği şekilde davanın kabulüne karar verilmiştir.
  Hükmün, davalı Kurum avukatı tarafından temyiz edilmesi üzerine, temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hâkimi ... tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.
  Dosyadaki yazılara, kararın bozmaya uygun olmasına, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde görülmeyen bütün temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın