Yargıtay 11. Ceza Dairesi 2017/5010 Esas 2017/7656 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 11. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/5010
Karar No: 2017/7656
Karar Tarihi: 09.11.2017


11. Ceza Dairesi         2017/5010 E.  ,  2017/7656 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Sanık hakkında, müşteki ...'e ait çalıntı ...plaka sayılı aracı,.... sayılı sahte plakaları takarak kullandığı ve bu araca ilişkin motorlu araç trafik ve tescil belgelerini sahte olarak düzenlediği iddiasıyla resmi belgede sahtecilik suçundan açılan kamu davasında; belgede sahtecilik suçlarında aldatıcılık niteliği bulunup bulunmadığının takdir ve tayini hakime ait olup, mahkemece 10.10.2013 tarihli duruşmaya adli emanetin 2009/259 sırasına kayıtlı suça konu plaka, motorlu araç trafik ve tescil belgeleri getirtilerek yapılan incelemede; "söz konusu sahte belgelerin gerçeğine benzediği, aldatma kabiliyetine haiz oldukları uzman olmayan bir kişi tarafından sahteliklerinin anlaşılamadığı" belirtildiğinden tebliğnamede bozma isteyen 1 ve 2 nolu görüşlere iştirak edilmemiştir.
  Adli sicil kaydında Ankara 11.Ağır Ceza Mahkemesi'nin 24.11.1999 tarih, 1997/31 Esas, 1999/156 Karar sayılı ilamı ile tekerrüre esas sabıkası bulunan sanık hakkında TCK'nın 58. maddesinin uygulanmaması aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.
  Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin soruşturma neticelerine uygun şekilde oluşan inanç ve takdirine, incelenen dosya içeriğine göre sanığın yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine; ancak,
  1-5237 sayılı TCK'nın 43. maddesine göre "Bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda bir kişiye karşı aynı suçun birden fazla işlenmesi durumunda ya da aynı suçun birden fazla kişiye karşı tek bir fiille işlenmesi" durumunda zincirleme suç hükümlerinin uygulanması mümkün olup; aynı anda işlenen eylemlerde zincirleme suça ilişkin hükümlerin uygulanma olanağı bulunmadığı, suça konu plakalar ile motorlu araç trafik ve tescil belgelerinin aynı anda ele geçirildiği olayda, plaka ve belgelerin farklı zamanlarda yapıldıklarına ilişkin kesin delil bulunmayıp TCK'nın 43/1. maddesi uyarınca fiilin aynı anda işlendiğinin kabul edilmesi gerekliliği nedeniyle zincirleme suç hükümlerinin uygulanamayacağı, eylemin bütün halinde tek bir belgede sahtecilik suçunu oluşturacağı gözetilmeden TCK'nın 43. maddesi ile cezada artırım yapılarak sanığa fazla ceza verilmesi,
  Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden hükmün 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA; ancak yeniden yargılama yapılmasını gerektirmeyen bu hususun aynı Yasanın 322. maddesi uyarınca düzeltilmesi mümkün bulunduğundan, hüküm fıkrasından 5237 sayılı TCK’nın 43. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölüm çıkartılarak, TCK’nın 62. maddesinin uygulanmasıyla bulunan sonuç cezanın “1 yıl 8 ay” hapis cezasına indirilmesi suretiyle, sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09.11.2017 gününde oybirliği ile karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın