Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2735 Esas 2009/10528 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2735
Karar No: 2009/10528
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2735 E.  ,  2009/10528 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Çorum İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 24/12/2008
  NUMARASI : 2008/1013-2008/1047

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı tarafından, bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile icra takibine başlandığı, örnek 10 nolu ödeme emrinin borçluya 11/09/2008 tarihinde tebliğ edildiği, borçlunun tebligatın usulüne uygun yapılmadığı şikayetinde bulunduğu ve yargılamasının devam ettiği, bu arada alacaklı vekilinin, ödeme emrinde dosya numarasının yazılmaması ve icra dairesinin mührünün olmaması nedeniyle yeniden ödeme emri çıkarılmasını talep ettiği, çıkarılan ikinci ödeme emrinin ise borçluya 27/11/2008 tarihinde tebliğ edildiği bunun üzerine borçlu vekili tarafından 01/12/2008 tarihinde icra mahkemesine başvurularak imzaya, borca ve faize itiraz edildiği görülmektedir.
  Dairemizin, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen yerleşik uygulamasına göre, borçluya ikinci kez ödeme emri çıkarılması ona yeni bir itiraz hakkı tanır.(HGK. nun 13.12.2006 tarih ve 2006/12-786/783  sayılı kararı) Bu durumda borçluya ikinci kez ödeme emrinin tebliğ edildiği 27/11/2008 tarihinden sonra, 01/12/2008 tarihinde icra mahkemesine yapılan imzaya, borca ve faize itiraza ilişkin başvuru, İİK. nun 168/5.maddesinde öngörülen yasal 5 günlük sürede olup, mahkemece borçlunun itirazının esasının incelenerek, sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile istemin reddine dair hüküm tesisi isabetsizdir.
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İ.İ.K. 366 ve H.U.M.K.’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At