Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/2878 Esas 2009/10428 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 12.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/2878
Karar No: 2009/10428
Karar Tarihi: 12.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/2878 E.  ,  2009/10428 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Kars 1. Asliye Hukuk Mahkemesi (İcra Hukuk)
  TARİHİ : 30/10/2008
  NUMARASI : 2008/70-2008/71

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  7201 Sayılı Tebligat Kanunu'nun 11., Avukatlık Kanunu'nun 41 ve HUMK' nun 62-68. maddeleri gereğince vekil ile takip edilen işlerde tebligat vekile yapılır.
  Somut olayda Kocaeli ..Noterliği’nin 12.04.2007 tarihli vekaletnamesinin içeriğine göre, borçlunun münhasıran boşanma davası için değil, diğer dava ve takipler için de avukata yetki verdiği görülmektedir. Bu nedenle ve ayrıca vekaletten azil de söz konusu olmadığından  boşanma davasının kesinleşmesi ile vekalet ilişkisi sona ermemiş olup, istemin kabulü gerekirken yazılı gerekçeyle reddi isabetsizdir. 
  SONUÇ  : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 12.05.2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.


     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At