Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2009/7423 Esas 2009/10186 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 11.05.2009Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2009/7423
Karar No: 2009/10186
Karar Tarihi: 11.05.2009


12. Hukuk Dairesi         2009/7423 E.  ,  2009/10186 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ : Bursa 3. İcra Hukuk Mahkemesi
  TARİHİ : 11/03/2009
  NUMARASI : 2009/314-2009/277

  Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü :
  Alacaklı ile borçlu arasında görülen Karşıyaka 3.Aile Mahkemesinin 2005/1041 E. - 2006/798 K. sayılı sayılı boşanma davasında mahkemece borçlunun taşınmazlarına ilişkin olarak bu dava ile ilgili ihtiyati tedbir kararı verildiği, bilahare borçlunun teminat mektubu göstermesi üzerine ihtiyati tedbirin taşınmaz mallardan kaldırılarak teminat mektubu üzerine kaydırıldığı  görülmüştür.
  Söz konusu boşanma davası ile ilgili olarak nihai karar verilmesi üzerine alacaklı tarafından bu alacağa istinaden  Bursa 2.Aile Mahkemesinden 2008/191-185 D. İş sayılı kararı ile ihtiyati haciz kararı alındığı ve bu karar uyarınca daha önce aile mahkemesi dosyasına sunulan teminat mektubunun haczinin istendiği dikkate alındığında alacaklının söz konusu teminat mektuplarını haczetmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. Zira, teminat mektubu takip konusu ilamın yargılaması sırasında bu işe  ilişkin olarak aile mahkemesine sunulmuştur. Mahkemece istemin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir. 
  SONUÇ :Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca (BOZULMASINA), 11/05/2009 gününde oybirliğiyle karar verildi.

     Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At