Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2015/13596 Esas 2015/13967 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/13596
Karar No: 2015/13967
Karar Tarihi: 20.05.2015


12. Hukuk Dairesi         2015/13596 E.  ,  2015/13967 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra...Hukuk...Mahkemesi

  Yukarıda...tarih...ve...numarası...yazılı...mahkeme...kararı...mahallinden...Dairemize...gönderilmiş...olup,...dava...dosyası...için...Tetkik...Hakimi.....tarafından...düzenlenen...rapor...dinlendikten...ve...dosya...içerisindeki...tüm...belgeler...okunup...incelendikten...sonra...işin...gereği...görüşülüp...düşünüldü...:
  Yargıtay...Hukuk...ve...Ceza...Dairelerinin...görevleri...2797...sayılı...Yargıtay...Kanunu'na...6572...sayılı...Kanun'un...27.maddesi...ile...eklenen...Geçici...14.maddesi...gereğince...19/01/2015...tarih...ve...2015/8...sayılı...kararla...Yargıtay...Birinci...Başkanlık...Kurulu...tarafından...kabul...edilen...Yargıtay...İş...Bölümünde...gösterilmiştir.
  11/04/2015...tarihinde...Resmi...Gazetede...yayımlanarak...yürürlüğe...giren...6644...sayılı...Kanun'un...2.maddesi...ile...değiştirilen...2797...sayılı...Yargıtay...Kanunu'nun...60.maddesi...gereğince,...dosya...kendisine...gönderilen...ilgili...hukuk...dairesi...bir...ay...içinde...yapacağı...ön...inceleme...sonucunda...işbölümü...bakımından...kendisini...görevli...görmez...ise...gerekçesiyle...birlikte...dosyayı...Hukuk...İşbölümü...İnceleme...Kurulu'na...gönderecektir.
  İnceleme...konusu...karar,...kira...alacağından...kaynaklanan...itirazın...kaldırılması...ve...tahliye...talebine...ilişkin...olup,...yukarıda...sözü...edilen...Yargıtay...Birinci...Başkanlık...Kurulu...İş...Bölümü...kararına...göre,......belirgin...biçimde...Dairemizin...inceleme...alanı...dışında...kalmakta...ve...niteliği...bakımından...Yargıtay...6....Hukuk...Dairesinin...görevi...içine...girmektedir.
  SONUÇ...:......Yukarıda...açıklanan...nedenlerden...ötürü...6644...sayılı...Kanun'un...2.maddesi...ile...değişik...2797...sayılı...Yargıtay...Kanunu'nun...60.maddesi...gereğince...dosyanın...görevli...Daire...belirlenmek...üzere...Yargıtay...Hukuk...İşbölümü...İnceleme...Kurulu'na...gönderilmesine,...20/05/2015...gününde...oybirliğiyle...karar...verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın