Yargıtay 12. Hukuk Dairesi 2019/3262 Esas 2019/11932 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 12. Hukuk Dairesi
Esas No: 2019/3262
Karar No: 2019/11932
Karar Tarihi: 03.07.2019


12. Hukuk Dairesi 2019/3262 E. , 2019/11932 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İcra Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 2004 Sayılı Kanuna Aykırılık


  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
  Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
  Şikayete konu ... Anadolu 18. İcra Müdürlüğünün 2011/7692 esas sayılı icra dosyasının “taşınır rehninin paraya çevrilmesi yoluyla” yapıldığı, İİK’nın 331/1. maddesi uyarınca genel haciz yoluyla yapılmış bir icra takibi bulunmadığından suçun unsurlarının oluşmadığı ve bu gerekçe ile beraat kararı verilmesi gerekirken, suçun sanık tarafından işlendiğinin ispatlanamaması nedeniyle beraat kararı verilmiş ise de, sonuç itibariyle doğru olduğundan, bu husus bozma nedeni yapılmamıştır.
  Eyleme ve yükletilen suça yönelik şikayetçi vekilinin temyiz nedenleri yerinde görülmediğinden tebliğnameye aykırı olarak, TEMYİZ DAVASININ ESASTAN REDDİYLE HÜKMÜN ONANMASINA, 03/07/2019 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At