Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2017/2144 Esas 2017/22918 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/2144
Karar No: 2017/22918
Karar Tarihi: 09.11.2017


15. Ceza Dairesi         2017/2144 E.  ,  2017/22918 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik
  HÜKÜM : Beraat

  Dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından sanığın beraatine ilişkin hükümler, katılan vekili ve vekalet ücreti yönünden sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanığın sahibi olduğu şirkette taşeron olarak çalışan katılanın, alacaklarına karşılık sanık tarafından kendisine verilen 30/08/2010 keşide tarihli 50.000 TL bedelli çekin, lehdarı olarak sanığın isminin yazılması ve ciro edilmeden katılana verilmesi sonrasında, katılanın çekin bedelini tahsil edememesi nedeniyle şikayette bulunması şeklinde gerçekleşen olayda; sanık tarafından çek üzerindeki yazı ve imza inkar edilmiş ise de, suça konu çekin önceden doğmuş olan bir borca karşılık olarak verildiğinin anlaşılması karşısında dolandırıcılık suçunun, suça konu çekin sanığa ait olması nedeniyle sahtecilik suçunun unsurları itibariyle oluşmamasına dayanan beraat hükümlerinde bir isabetsizlik görülmemiştir.
  Yapılan yargılama sonunda, sanığın üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığı mahkemece kabul ve takdir kılınmış olduğundan, katılan vekilinin atılı suçun unsurlarının oluştuğuna ilişkin temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  1136 sayılı Kanun'un 168. ve hüküm tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13. maddesinin 5. fıkrası uyarınca, beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, hazine aleyhine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'nin 13/5. maddesi gereğince, maktu vekalet ücretine hükmedilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanun'un 8. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK'nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak, yeniden yargılanmayı gerektirmeyen bu hususta, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden; hüküm fıkrasına “Beraat eden ve kendisini vekil ile temsil ettiren sanık yararına, hazine aleyhine, karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinin 13/5. maddesi gereğince, 2.640 TL vekalet ücretinin Hazineden alınarak sanığa verilmesine” şeklindeki bendin eklenmesi suretiyle, sair yönleri usul ve kanuna uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 09/11/2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın