Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 2015/3174 Esas 2015/4092 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.07.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 15. Hukuk Dairesi
Esas No: 2015/3174
Karar No: 2015/4092
Karar Tarihi: 09.07.2015


15. Hukuk Dairesi         2015/3174 E.  ,  2015/4092 K.

  "İçtihat Metni"

  Davacı M.. B.. ile davalı M.. K.. arasındaki davadan dolayı Diyarbakır 4. Asliye Hukuk Hakimliğince verilen 13.01.2014 gün ve 2013/361-2014/82 sayılı hükmü onayan Dairemizin 24.02.2015 gün ve 2015/697-951 sayılı ilamı aleyhinde davalı vekili tarafından karar düzeltilmesi isteğinde bulunulmuş olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:

  - K A R A R -

  Davada 3.550,00 TL'nin tahsili talep edilmiş, talep aynen kabul edilmiştir. 14.7.2004 gün ve 5219 sayılı Yasa'nın 2 A-e maddesiyle değiştirilen HUMK'nın 440. maddesi uyarınca 01.01.2015 tarihinden itibaren miktar ve değeri 12.690,00 TL'den az olan davalara ait hükümlerin onanması veya bozulmasına ilişkin Yargıtay Kararlarına karşı “karar düzeltme” yoluna başvurulamayacağından karar düzeltme dilekçesinin REDDİNE, ödediği karar düzeltme peşin harcının istek halinde karar düzeltme isteyen davalıya geri verilmesine, 09.07.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın