Yargıtay 16. Hukuk Dairesi 2016/935 Esas 2019/5049 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 02.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 16. Hukuk Dairesi
Esas No: 2016/935
Karar No: 2019/5049
Karar Tarihi: 02.07.2019


16. Hukuk Dairesi 2016/935 E. , 2019/5049 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :KADASTRO MAHKEMESİ
  DAVA TÜRÜ : KADASTRO TESPİTİNE İTİRAZ

  Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen hükmün Yargıtay'ca incelenmesi istenilmekle; temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldı, inceleme raporu ve dosyadaki belgeler okundu, GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:
  Kadastro sırasında Çemişgezek İlçesi ... Köyü çalışma alanında bulunan 293 parsel sayılı 27.600 metrekare yüzölçümündeki taşınmaz, köyün merasından açılarak iki yıldır ... oğlu ...’ün zilyet ve tasarrufu altında olduğu açıklanmak suretiyle ham toprak niteliğinde Hazine adına tespit edilmiştir. Davalılardan ...’ın itirazı kadastro komisyonunca kabul edilerek taşınmazın tarla vasfı ile ölü oldukları tutanağın beyanlar hanesine yazılmak suretiyle (... evlatları) ... ve ... adına tesciline karar verilmiştir. Davacı Hazine temsilcisi, davalılar yararına edinme koşullarının oluşmadığı iddiasına dayanarak; birleşen dosya davacıları ... ve ... ise, çekişmeli taşınmazın, 1/2 tespit maliki olarak lehine tespit yapılan ... ile ilgisinin olmadığı iddiasına dayanarak dava açmıştır. Mahkemece davalar birleştirilerek yapılan yargılama sonunda davacı Hazinenin açtığı davanın reddine; birleşen dosya davacıları ... ve ...'ın davalarının ise kabulüne; çekişmeli 293 parsel sayılı taşınmazın ... oğlu ... (ölü) ve ... oğlu ... (ölü) adlarına 1/2'şer hisse oranında tarla vasfıyla tapuya kayıt ve tesciline karar verilmiş; hüküm, davacı Hazine vekili tarafından temyiz edilmiştir.
  Dosya içeriğine, kararın dayandığı delillerle yasaya uygun gerektirici nedenlere, delillerin takdirinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, yerinde olmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve yasaya uygun olan hükmün ONANMASINA, Hazine harçtan muaf olduğundan harç alınmasına yer olmadığına, yasal koşullar gerçekleştiğinde kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.07.2019 gününde oybirliği ile karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At