Yargıtay 17. Ceza Dairesi 2015/11248 Esas 2015/2453 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 17. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/11248
Karar No: 2015/2453
Karar Tarihi: 20.05.2015


17. Ceza Dairesi         2015/11248 E.  ,  2015/2453 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Çocuk Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle incelenerek, gereği görüşülüp düşünüldü:
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan hukuken geçerli ve elverişli kanıtlara, gerekçeye ve hakimin takdirine göre; suçun suça sürüklenen çocuklar tarafından işlendiğini kabulde usul ve yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşılmış, diğer temyiz nedenleri de yerinde görülmemiştir.
  Ancak;
  TCK'nın 168/1. maddesi gereğince yapılan uygulama sırasında, TCK'nın 168/2. Maddesinde belirlenen oran da gözetilerek, indirim oranının 1/2 oranından fazla olması gerektiğinin düşünülmemesi,
  Bozmayı gerektirmiş, suça sürüklenen çocuklar ... ve Niyazi Arar müdafiinin temyiz nedeni bu itibarla yerinde görülmüş okluğundan, hükmün açıklanan nedenle tebliğnameye aykırı olarak BOZULMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın