Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2016/11958 Esas 2017/1747 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2016/11958
Karar No: 2017/1747
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Ceza Dairesi         2016/11958 E.  ,  2017/1747 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık, mala zarar verme
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  1- Sanık hakkında müşteki ...'ya karşı işlenen hırsızlık suçundan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelemesinde;
  5237 sayılı TCK'nın 53. maddesinin bazı bölümlerinin iptaline ilişkin Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihinde yürürlüğe giren 08/10/2015 gün ve 2014/140 esas, 2015/85 sayılı kararı da nazara alınarak bu maddede öngörülen hak yoksunluklarının uygulanmasının infaz aşamasında gözetilmesi mümkün görülmüştür.
  Bozma üzerine yapılan duruşmaya, toplanan delillere, gerekçeye, hakimin kanaat ve takdirine göre temyiz itirazları yerinde olmadığından reddiyle hükmün istem gibi ONANMASINA,
  2- Sanık hakkında müşteki ...'ya karşı işlenen mala zarar verme suçu ile müşteki ...'e karşı işlenen suçlardan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin incelemesinde;
  a) Sanığın, müşteki ...'ya ait park halindeki otomobili kapısını sert bir cisimle zorlayarak açtıktan sonra düz kontak yaparak çalması biçimindeki eyleminde, hırsızlık suçunun konusu ile mala zarar verme suçunun konusunun aynı olması, başka bir ifadeyle sanığın çalmak istediği malı bulunduğu yerden aldığı sırada zarar vermesi halinde korunan hukuki yararın tek olduğu gözetilmeden, mala zarar verme suçundan da cezalandırılmasına karar verilmesi,
  b) 15.03.2005 tarihli kolluk olay, yakalama, zapt etme ve üst arama tutanağına göre, müşteki ...'nın aracının çalındığına dair müracaatından sonra sanığın suça konu ... plakalı araç ile seyir halinde görülmesi neticesinde yapılan takip sonucu yakalandığında ve araçta ele geçen bilgisayar kasalarını nereden aldığı sorulduğunda, sanığın suça konu eşyaları aldığı yeri söyleyerek henüz müracaatı bulunmayan diğer müşteki ...'e 17 adet bilgisayar kasasının iadesini sağladığı, müşteki ...'in anlatımından ise iade edilmeyen 3 adet daha bilgisayar kasası bulunduğunun anlaşılması karşısında; soruşturma aşamasında gerçekleşen kısmi iade nedeniyle etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasına rızası olup olmadığı müşteki ...'den sorularak sonucuna göre, müşteki ...'e karşı gerçekleştirilen olayda, 5237 sayılı Yasa'nın 168. maddesiyle uygulama yapılıp yapılmayacağının lehe yasa karşılaştırması sırasında karar yerinde tartışmasız bırakılması,
  c) 5252 sayılı Yasa'nın 9/3. maddesi uyarınca, sanık yararına olan hüküm, önceki ve sonraki kanunların ilgili bütün hükümleri olaya uygulanarak ortaya çıkan sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle bulunacağından, dosya içeriğine göre, müşteki ...'e karşı gerçekleştirilen olayda, sanığın eylemine uyan, 765 sayılı TCK’nın 493/1, 522. (pek fahiş) maddeleriyle, 5237 sayılı TCK’nın 142/1-b, 143, 168/4-1 (kısmi iadeye rıza gösterilmesi halinde), 116/2-4, 119/1-c, 151/1. maddeleri uyarınca, uygulama yapılarak, sonucuna göre lehe olan yasanın belirlenmesi gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 15/02/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At