Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/338 Esas 2017/1738 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/338
Karar No: 2017/1738
Karar Tarihi: 15.02.2017


2. Ceza Dairesi         2017/338 E.  ,  2017/1738 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Hırsızlık
  HÜKÜM : Dolandırıcılık suçundan mahkumiyet

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
  Dairemizin 14/05/2014 gün ve 2013/24756 - 2014/13255 sayılı bozma kararına karşı mahkemesince direnme kararı verilmesi üzere dosyanın gönderildiği Yüksek Ceza Genel Kurulunun 14/12/2016 gün ve 2016/1365-2063 sayılı gönderme kararı ile dosyanın dairemize gönderilmesi üzerine 5271 sayılı CMK’nın 6763 sayılı Kanun ile değişik 307. maddenin 3. fıkrası uyarınca yapılan inceleme sonucu her ne kadar mahkemesince direnme kararı verildiği belirtilmiş ise de, direnme kararında bozmadan önce verilen kararda yer verilmeyen yeni gerekçeler gösterildiği ve bu itibarla mahkemenin verdiği kararın direnme kararı olmayıp bozmaya uyularak verilmiş bir karar olduğu belirlenerek yapılan incelemede;
  Sanığın olay günü ...Petrol İstasyonuna gelerek 10 TL'lik mazot almak istediğini söylediği, müştekinin mazotu araca doldurduğu, sanığın müştekiye 100 TL para verdiği, daha sonra 2 tane 50 TL'lik yapılmasını istediği, müştekinin 100 TL'yi sanığa geri verdiği, daha sonra müştekinin 100 TL'yi aldığını zannederek 90 TL para üstünü sanığa verdiği, sonradan yapılan kontrolde 100 TL paranın sanıktan alınmadığının fark edildiği olayda, sanığın eyleminin dolandırıcılık boyutuna ulaşmadığı, eyleminin açıkta gerçekleşmesi halinde 5237 sayılı TCK'nın 141/1. maddesindeki hırsızlık suçunu oluşturduğu ve hükümden sonra yürürlüğe giren 6763 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca hırsızlık suçunun uzlaşmaya tabi olduğu da nazara alınarak karar verilmesi zorunluluğu, akaryakıt binası içinde gerçekleşmesi halinde aynı Yasanın 142/1-b maddesindeki hırsızlık suçunu oluşturduğu gözetilmeden yasal ve yeterli olmayan gerekçe ile sanık hakkında dolandırıcılık suçundan yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebepten dolayı BOZULMASINA, 15.02.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At