Yargıtay 2. Ceza Dairesi 2017/4348 Esas 2017/11562 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 2. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/4348
Karar No: 2017/11562
Karar Tarihi: 09.11.2017


2. Ceza Dairesi         2017/4348 E.  ,  2017/11562 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Karşılıksız yararlanma
  HÜKÜM : Ceza verilmesine yer olmadığına

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:
  Sanık hakkında mahkemenin 18.05.2015 tarih 2015/232-397 E-K sayılı kararı ile karşılıksız yararlanma suçundan ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin karar verildiğinin dosya içeriğinden anlaşılması karşısında,bu hükmü temyiz eden katılan vekilinin temyiz istemiyle ilgili olarak tebliğnamede mahkumiyet kararından bahsedilerek buna ilişkin tebliğname düzenlendiğinin anlaşılması karşısında,katılan vekilinin 22.06.2015 havale tarihli 18.05.2015 tarihli ceza verilmesine yer olmadığına ilişkin hükme yönelik temyiz istemiyle ilgili ek tebliğname düzenlenmesi için dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına İADESİNE, 09.11.2017 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın