Yargıtay 22. Hukuk Dairesi 2014/6044 Esas 2015/17996 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 22. Hukuk Dairesi
Esas No: 2014/6044
Karar No: 2015/17996
Karar Tarihi: 20.05.2015


22. Hukuk Dairesi         2014/6044 E.  ,  2015/17996 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :İş Mahkemesi

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Yukarıda mahkemesi, tarihi, esas ve karar numarası yazılı kararın temyiz incelemesi sırasında tetkikine ihtiyaç duyulduğundan, bilirkişi raporunda belirtilen bordrolar, devamsızlık tutanakları, yıllık izin defteri gibi belgeler dosyada bulunmadığından ilgili evraklar eklenmesinden sonra dosyanın Dairemize gönderilmesi için mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 20.05.2015 gününde oybirliği ile karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın