Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/1177 Esas 2017/14447 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 09.11.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/1177
Karar No: 2017/14447
Karar Tarihi: 09.11.2017


3. Ceza Dairesi 2017/1177 E. , 2017/14447 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜM : Mahkumiyet

  Mahalli mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü;
  1)Sanığın 5237 sayılı TCK’nin 32. maddesi kapsamında cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığı konusunda Adli Tıp ilgili İhtisas Kurulundan, en yakın Akıl ve Ruh Sağlığı Hastanesi Sağlık Kurulundan veya üniversite hastanelerinin Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Sağlık Kurulundan raporu alınarak sonucuna göre hüküm kurulması gerekirken, yetersiz ve fax çıktısı olarak dosya arasına alınan rapora göre eksik kovuşturma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
  2)5271 sayılı CMK'nin 150/3. maddesi uyarınca sanığa atanan zorunlu müdafii ücretinin yargılama gideri olarak sanığa yükletilmesine karar verilmesi suretiyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6/3-c maddesine aykırı karar verilmesi,
  Bozmayı gerektirmiş sanık müdafinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı 6723 sayılı kanun'un 33. maddesiyle değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 Sayılı CMUK’un 321. maddesi gereğince isteme aykırı olarak BOZULMASINA, 09/11/2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın