Yargıtay 3. Ceza Dairesi 2017/14848 Esas 2018/10347 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/14848
Karar No: 2018/10347
Karar Tarihi: 31.05.2018


3. Ceza Dairesi 2017/14848 E. , 2018/10347 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  HÜKÜMLER : Mahkumiyet, beraat, hükmün açıklanmasının geri bırakılması

  Mahalli mahkemece verilen hükümler temyiz edilmekle evrak okunarak;
  Gereği görüşülüp düşünüldü:
  1) Sanık ... hakkında katılan ...'a yönelik yaralama suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin karar yönünden yapılan incelemede;
  Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 03/02/2009 tarihli ve 2009/13-12 sayılı kararı uyarınca, sanık hakkında verilen 5271 sayılı CMK'nin 231. maddesi gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının, CMK'nin 231/12. maddesi uyarınca itirazı kabil olup temyizi mümkün bulunmadığından, itiraz mercii tarafından tetkik edilmek üzere, dosyanın temyizen incelenmeksizin mahalline iadesi için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE,
  2) Sanık ... hakkında katılan ...'a yönelik yaralama suçundan kurulan beraat hükmüne ilişkin katılan vekilinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre katılan vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA,
  3) Sanık ... hakkında ...'ye yönelik yaralama suçundan kurulan mahkumiyet hükmüne ilişkin sanık ... müdafiinin temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Yerinde görülmeyen diğer temyiz itirazlarının reddine, ancak;
  a) ... ile ...'nin traktörle geçmek istedikleri ve sanık ...'ın çalı çırpı ile kapattığı yolun, sanık ...'ın tarlasının içinden geçip geçmediğinin araştırılması, söz konusu yolun sanık ...'ın tarlasından geçtiğinin tespit edilmesi ve zorunlu geçit hakkı gibi bir durumun da söz konusu olmaması halinde, adı geçen sanık hakkında TCK'nin 29/1. maddesinin uygulanması gerektiğinin düşünülmemesi,
  b) Anayasa Mahkemesinin 24/11/2015 tarihli ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 08/10/2015 tarihli ve E.2014/140-K.2015/85 sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nin 53. maddesindeki bazı ibarelerin iptal edilmesi nedeniyle, hak yoksunlukları yönünden sanığın hukuki durumunun yeniden değerlendirilmesinde zorunluluk bulunması,
  Bozmayı gerektirmiş, sanık ... müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu nedenlerle 6723 sayılı Kanunun 33. maddesi ile değişik 5320 sayılı Kanunun 8/1. maddesi ile yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 31/05/2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At