Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2018/3588 Esas 2018/6329 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 3. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/3588
Karar No: 2018/6329
Karar Tarihi: 04.06.2018


3. Hukuk Dairesi 2018/3588 E. , 2018/6329 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

  Taraflar arasındaki alacak davasının mahkemece yapılan yargılaması sonucunda, davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün, süresi içinde davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine; dosya içerisindeki kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

  Y A R G I T A Y K A R A R I

  Dosya içerisinde bulunması gereken, davalının davaya konu edilen ödemelerin yapıldığı dönemde davacı kurumda çalışırken sahip olduğu hukuki statüyü gösteren belgeye rastlanılamamıştır. Mahkemece, davacı kurumla yazışma yapılarak davalının davaya konu edilen dönemde davacı kurumda hangi statü ile çalıştığı konusunun aydınlatılması (memur, sözleşmeli personel...) gerekmektedir. Ayrıca taraflar arasında yapılmış sözleşmeler varsa, bu sözleşmeler ve ilgili tüm eklerinin, dosyasına konularak temyiz incelemesi yapılmak üzere gönderilmesi için dosyanın mahkemesine GERİ ÇEVRİLMESİNE, 04.06.2018 gününde oybirliğiyle karar verildi.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At