Yargıtay 4. Hukuk Dairesi 2018/4734 Esas 2019/3748 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 03.07.2019Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 4. Hukuk Dairesi
Esas No: 2018/4734
Karar No: 2019/3748
Karar Tarihi: 03.07.2019


4. Hukuk Dairesi 2018/4734 E. , 2019/3748 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ:Asliye Hukuk Mahkemesi
  DAVALILAR : 1-... vekili Avukat ... Kıvrak 2-...

  Davacı ... tarafından, davalılar ... ve ... aleyhine 01/11/2012 gününde verilen dilekçe ile haksız eylem nedeniyle maddi ve manevi tazminat istenmesi üzerine mahkemece yapılan yargılama sonunda; davanın kısmen kabulüne dair verilen 22/06/2017 günlü kararın Yargıtayca incelenmesi davalı ... vekili tarafından süresi içinde istenilmekle dosya içerisindeki kağıtlar incelenerek gereği görüşüldü.Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 5236 sayılı Kanun ile eklenen ek 4. madde gereğince HUMK’nun 427. maddesi uyarınca temyize konu bölümünün 2.270,00 TL’yi geçmemesi durumunda karar kesindir. Somut olayda temyize konu olan tutar, bu düzeye ulaşmadığından davalı ... vekilinin temyiz inceleme isteğinin reddine ve temyiz eden davalıdan peşin alınan harcın istek halinde geri verilmesine 03/07/2019 gününde oy birliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın