Yargıtay 6. Ceza Dairesi 2015/8666 Esas 2018/4266 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 31.05.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 6. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/8666
Karar No: 2018/4266
Karar Tarihi: 31.05.2018


6. Ceza Dairesi 2015/8666 E. , 2018/4266 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma
  HÜKÜM : Beraat, Mahkumiyet

  Yerel Mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya görüşüldü:
  1- Sanıklar ... ve ... savunmanlarının sanıklar hakkında katılan ...'e karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan kurulan hükümlere yönelik temyiz itirazlarının incelenmesinde;
  Anayasa Mahkemesi'nin, TCK'nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24/11/2015 günlü Resmi Gazete'de yayımlanan 08/10/2015 tarihli, 2014/140 Esas ve 2015/85 Karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede,
  Dosya ve duruşma tutanakları içeriğine, toplanıp karar yerinde incelenerek tartışılan elverişli kanıtlara, gerekçeye ve Hakimler Kurulunun takdirine göre, sanıklar ... ve ... savunmanlarının temyiz itirazları yerinde görülmemiş olduğundan reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA,
  2- Katılan ... vekili ve Cumhuriyet savcısının, sanıklar ... ve ... hakkında katılan ...'e karşı yağma suçundan kurulan hükme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince de;
  Olaydan önce mağdurun oğlu ...'in, sanık ... ile arasındaki bir tarım işi nedeniyle evini ipotek ederek bankadan kredi kullandığı, kredi borcunun ödenmesinde çıkan sorun nedeniyle mağdur ...'in bu borcu üstlenerek emekli maaşı üstüne kredi çekip borcu kapattıktan sonra sanık ... hakkında yasal işlem başlattığı,
  Katılan ...'in olay günü saat 17.00 sularında evine yaya olarak giderken yanına yaklaşan bir araca sanıklar ... ve ... tarafından "evine bırakma" gerekçesiyle davet edildiği, binmek istemeyen mağdurun zorla bindirilip... köprüsü yakınlarına götürüldüğü, burada katılan ...'e davasını geri çekmesi yönünde baskı yapan sanıklar kesici alet kullanarak katılanı darp edip üzerinde bulunan 730 tl parasının alıp ayrıca boş senet imzalatarak kaçtıkları iddiası ve iddiasını doğrulayan; "katılana ait olay sonrası çekilen fotoğraflar, hekim raporu, olay sonrası kolluk görevlilerince düzenlenen 07.01.2014 tarihli olay tutanağı, sanıkların olay saatinde ...'da olduklarına dair alınan sinyal/baz bilgileri, dosya arasında bulunan sanık ...'e ait otobüs bilet saatinin 19.30 olduğunun tespiti" ile doğrulanan delillere karşın, sanıkların delillerle doğrulanamayan soyut suç inkarları dikkate alındığında; mağdurun iddiası ve iddiasını doğrulayan kanıtlara hangi nedenlerle itibar edilmeyerek sanıkların savunmalarına üstünlük tanındığı denetime olanak verecek şekilde karar yerinde ayrı ayrı açıklanıp tartışılmadan, yerinde ve yeterli olmayan gerekçeyle yazılı şekilde hüküm kurulması,
  Bozmayı gerektirmiş, katılan ... vekili ve Cumhuriyet savcısının temyiz itirazları bu bakımdan yerinde görülmüş olduğundan, hükmün açıklanan nedenlerle isteme uygun olarak BOZULMASINA, 31.05.2018 günü oybirliğiyle karar verildi.





  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At