Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2014/18802 Esas 2015/15442 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 20.05.2015Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2014/18802
Karar No: 2015/15442
Karar Tarihi: 20.05.2015


7. Ceza Dairesi         2014/18802 E.  ,  2015/15442 K.

  "İçtihat Metni"

  Tebliğname No : 7 - 2013/46361
  MAHKEMESİ : Başkale 1. Asliye Ceza Mahkemesi
  TARİHİ : 20/09/2012
  NUMARASI : 2009/194 (E) ve 2012/365 (K)
  SUÇ : 5015 sayılı Yasa'ya aykırılık

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Müsadere hususunda mahallinde her zaman karar verilebileceği kabul edilerek yapılan incelemede;
  Yapılan duruşmaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, gösterilen gerekçeye ve takdire göre EPDK vekilinin yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20.05.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.


  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın