Yargıtay 7. Ceza Dairesi 2017/5730 Esas 2018/6323 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 04.06.2018Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 7. Ceza Dairesi
Esas No: 2017/5730
Karar No: 2018/6323
Karar Tarihi: 04.06.2018


7. Ceza Dairesi 2017/5730 E. , 2018/6323 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
  SUÇ : 5607 sayılı Yasaya aykırılık
  HÜKÜM : Hükümlülük, müsadere, nakil aracını iadesi

  Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
  Temyiz incelemesine konu bu dosyaya ilişkin suç tarihinin 22.01.2014, iddianame düzenleme tarihinin ise 22.06.2014 olduğu,
  Dairemizce aynı gün incelenen 2017/5060 Esas sırasında kayıtlı Van 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2014/230 E., 2014/992 K. sayılı dosyasında sanığa atılı eylem ile ilgili olarak suç tarihinin 09.03.2014 ve iddianame düzenleme tarihinin ise 14.03.2014 olduğu anlaşılmakla, sanığın üzerine atılı eylemlerin benzer mahiyette olduğu dikkate alınarak, suç tarihine ve işlenen suçun niteliğine göre sanığın eyleminin TCK.nun 43. maddesi kapsamında zincirleme biçimde kaçakçılık suçunu oluşturup oluşturmadığının takdir ve değerlendirilmesi bakımından dosyaların incelenmesi, gerektiğinde birleştirilmesi ve sonucuna göre sanığın hukuki durumunun değerlendirilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm tesisi,
  Yasaya aykırı, sanık ... ve katılan ... İdaresi vekilinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün, 5320 sayılı Yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 321. maddesi uyarınca sair yönü incelenmeksizin BOZULMASINA, 04.06.2018 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At