Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2012/1276 Esas 2012/2444 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2012/1276
Karar No: 2012/2444
Karar Tarihi: 03.04.2012

1. Ceza Dairesi         2012/1276 E.  ,  2012/2444 K.
"İçtihat Metni"

Tebliğname No: KD - 2007/289340
MAHKEMESİ : Bafra Ağır Ceza Mahkemesi
TARİHİ VE NO: 19/09/2007, 2005/186 (E) ve 2007/174 (K)
SUÇ : Kasten yaralamak

TÜRK MİLLETİ ADINA
Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanığın suçunun sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suç niteliği tayin, cezayı azaltıcı haksız tahrik nedeninin varlığı, takdiri indirim nedenlerinin niteliği takdir kılınmış, savunmaları inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre verilen hükümde bozma nedenleri dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık müdafiinin meşru savunmaya, müdahil vekilinin yerinde görülmeyen sair temyiz itirazlarının reddine,
Ancak;
Dosya kapsamına göre, sanıkla müşteki Şaban'ın kardeş, mağdur Erkan'ın ise Şaban'ın oğlu olduğu, sanık ve aralarında Şaban'ın da bulunduğu diğer kardeşleri arasında babalarından kendilerine kalan mallarla ilgili fiili taksim yapıldığı, sanığın olaydan iki sene öncesine kadar İstanbul'da yaşadığı, bu süreç içinde Şaban'ın, sanığa ait köydeki arazileri de kullandığı, hatta sanığın Şaban'a büyük çapta maddi yardımda bulunduğu, ancak sanığın işlerinin bozulması nedeniyle köyüne geri döndüğü, bu durumdan rahatsız olan Şaban'ın, kendisinin kullanımında bulunan ve taksim neticesinde sanığın payına düşen yerleri kaybedeceği endişesine kapılarak, mağdur oğlu Erkan ve diğer çocukları ile birlikte sanığı köyden geri göndermek amacıyla, sürekli arazilerine girmek suretiyle, fiili saldırılara da varan tacizkar davranışlarda bulunduğu, olay günü yine bu çekişmelerin bir sonucu olarak, mağdur Erkan ve kardeşlerinin sanığa ait arazilere girdikleri, sanığın ikazlarına rağmen eylemlerini sürdürdükleri, bunun üzerine sanığın evine girerek Jandarmadan yardım istediği,ardından tekrar dışarı çıkarken kendisine ait av tüfeğini de aldığı, arazisinden çıkmaları yönünde tekrar uyardığı mağdur ve yanındakilerin hakaret ederek karşılık vermeleri üzerine çıkan tartışma sırasında, öldürmeye elverişli av tüfeğiyle, bu tüfekler için etkili mesafe olduğu bilinen 25 metreden, mağduru hedef alarak bir el ateş ettiği, açılan ateş sonucu boyun, karın, göğüs, sol bel ve sol üst uyluk bölgelerinden av tüfeği saçma tanesi isabetleri sonucu yere yığılan mağdurun, karaciğer ve pankreasında yaralanmalar meydana geldiği, bu yaralanmaların sonucunda hayati tehlike geçirdiği, yapılan cerrahi müdahale sonucu hayata döndürüldüğü olayda,
a-Sanığın eylemine bağlı olarak ortaya çıkan kastının öldürmeye yönelik olduğu anlaşıldığı halde, "öldürmeye teşebbüs" suçundan hüküm kurulması yerine, suçun niteliğinde yanılgıya düşülerek, yazılı biçimde "kasten yaralama" suçundan hüküm kurulması,
b-Haksız tahrik nedeniyle, 1/4'ten 3/4'e kadar ceza indirimi öngören TCK.nun 29. maddesinin uygulanması sırasında, mağdurdan sanığa yönelen ve haksız tahrik oluşturan söz ve davranışların ulaştığı boyut dikkate alınarak, makul oranda bir ceza indirimi yerine, yazılı biçimde daha vahim olaylarda uygulama olanağı bulunan 3/4 oranında indirim yapılması suretiyle eksik ceza tayini,
Bozmayı gerektirmiş olup, mağdur müdahil vekilinin temyiz itirazları bu sebeple yerinde görüldüğünden, hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA), 03/04/2012 gününde oybirliği ile karar verildi.Full & Egal Universal Law Academy