Yargıtay 12.Ceza Dairesi 2019/6763 Esas 2020/3351 Karar
Karar Dilini Çevir:

Dairesi: 12.Ceza Dairesi
Esas No: 2019/6763
Karar No: 2020/3351
Karar Tarihi: 10.06.2020

Mahkemesi :Ağır Ceza Mahkemesi

Suç :Taksirle öldürme

Hüküm :CMK’nın 231/11. maddesi gereğince TCK’nın 85/1, 62/1. maddeleri gereğince mahkumiyetTaksirle öldürme suçundan sanığın mahkumiyetine ilişkin hüküm sanık müdafii tarafından temyiz edilmekle dosya incelenerek gereği düşünüldü:

Gerekçeli karar başlığında, 16.08.2009 olan suçun işlendiği tarihin 04.09.2009 şeklinde gösterilmesi, mahallinde düzeltilmesi mümkün yazım yanlışlığı kabul edilmiştir.

Taksirle öldürme suçundan sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda, TCK'nın 85/1, 62. maddeleri gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/5. maddesi gereğince sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, aynı maddenin 8. fıkrası uyarınca 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına dair Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 31.03.2010 tarihli ve 2009/363 esas, 2010/96 karar sayılı kararının 14.04.2010 tarihinde kesinleşmesine müteakip sanığın denetim süresi içinde 06.11.2014 tarihinde TCK'nın 86/2, 86/3-a. maddesinde tanımlanan kasten yaralama suçunu işlediği ve Konya 18. Asliye Ceza Mahkemesinin bu suçtan sanığın mahkumiyetine karar verdiği, hükmün 05.05.2015 tarihinde kesinleştiği ve ihbar üzerine dosya yeniden ele alınarak önceki hükmün 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 231/11. maddesi gereğince açıklanmasına dair Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinin 20/11/2015 tarihli ve 2015/211 Esas 2015/380 Karar sayılı kararını kapsayan dosya incelendi.

Dosya içeriğine göre, 16.08.2009 günü saat 22.10 sıralarında aydınlatmanın bulunduğu cadde üzerinde sevk ve idaresindeki otomobil seyir halinde olan sanığın, kavşağa seyir hızıyla giriş yaparak, solundan kavşağa giren Mustafa Güleç’in idaresindeki bisiklete tali kusurlu olarak çarpması sonucu, bisikletin arkasında yolcu olan ...’ın 04.09.2009 günü trafik kazasıyla husülü mümkün künt kafa travmasına bağlı yaygın beyin ödemi ve beyin kanaması sonucu ölmesi ile sonuçlanan olayda, mahkemenin kabul ve takdirinde isabetsizlik görülmemiştir.

Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, süre tutum dilekçesi vererek kararı temyiz eden sanık müdafinin temyiz itirazlarının reddi ile hükmün isteme uygun olarak ONANMASINA, 10.06.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Full & Egal Universal Law Academy