Yargıtay 15. Ceza Dairesi 2012/7470 Esas 2014/557 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 15. Ceza Dairesi
Esas No: 2012/7470
Karar No: 2014/557
Karar Tarihi: 20.01.2014

15. Ceza Dairesi         2012/7470 E.  ,  2014/557 K.
"İçtihat Metni"

MAHKEMESİ :Asliye Ceza Mahkemesi
SUÇ : Dolandırıcılık
HÜKÜM : Mahkûmiyet

Dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Dolandırıcılık suçunun oluşabilmesi için; failin bir kimseyi, kandırabilecek nitelikte hileli davranışlarla hataya düşürüp,onun veya başkasının zararına, kendisine veya başkasına yarar sağlaması gerekmektedir.Hile nitelikli bir yalandır. Fail tarafından yapılan hileli davranış belli oranda ağır, yoğun ve ustaca olmalı,sergileniş açısından mağdurun inceleme olanağını ortadan kaldıracak nitelikte bir takım hareketler olmalıdır. Kullanılan hileli davranışlarla mağdur yanılgıya düşürülmeli ve bu yanıltma sonucu yalanlara inanan mağdur tarafından sanık veya bir başkasına haksız çıkar sağlanmalıdır. Hilenin kandırıcı nitelikte olup olmadığı olaysal olarak değerlendirilmeli,olayın özelliği,fiille olan ilişkisi,mağdurun durumu,kullanılmışsa gizlenen veya değiştirilen belgenin nitelikleri ayrı ayrı nazara alınmalıdır.
Katılanın, henüz kredi borcu bitmeyen ve rehinli olan .... plakalı traktörünü satmak amacıyla internete ilan verdiği, ilandaki telefonu arayan sanık ile katılanın pazarlık yaparak ertesi gün buluştukları, katılanın, traktörün üzerinde Denizbank'ın 27.000 TL değerinde ipoteğinin bulunduğunu söylemesi üzerine, sanığın, kendisinin Denizbank'ta 21.000 TL hesabının bulunduğunu, 6.000 TL verilirse ipoteği kaldırabileceğini söylediği, katılanın bu teklifi kabul ettiği, kapalı olan banka önünde beklemeye başladıkları, sanığın, katılana, kaldığı otelde beklemeyi teklif ettiği, Efes Oteli lobisinde oturmakta iken, sanığın cebinden gazeteye sarılı bir tomar çıkararak "burada 21.000 TL var, sen ne kadar ayarlayabildin" dediği, katılanın da 5.500 TL bulduğunu söyleyerek ve tomar içinde ne olduğuna bakmadan elindeki parayı sanığa verdiği, sanığın, bankada
tanıdığı olduğunu, parayı yatırabileceğini söyleyerek ve katılanı otel lobisinde bırakıp dışarı çıktığı, bir süre sonra gelerek “parayı bankaya yatırdım, sen git Denizbank'a bir dilekçe ver” dediği, katılanın da, ödemeye dair herhangi bir makbuz almadan sanığın yanından ayrıldığı, katılanın, bankaya gittiğinde, herhangi bir ödeme yapılmadığını öğrendiği, sanığı bir saat sonra aradığında, kızının doğum yapması nedeniyle hastanede olduğunu söylediği, ertesi gün aradığında, kızının çocuğunun ölü doğması nedeniyle, bankayla ilgilenemediğini söyleyerek birkaç gün katılanı oyaladığı, daha sonra ortadan kaybolduğu, böylece sanığın hileli hareketlerle, katılana ait 5.500 TL parayı alarak haksız menfaat temin etmek suretiyle dolandırıcılık suçunu işlediğinin iddia edildiği olayda, sanık ve katılan beyanları, telefon kayıtları, teşhis tutanağı ve görüntü kayıtları ile tüm dosya kapsamına göre suçun sanık tarafından işlendiği sabit olmakla bu gerekçelere dayanan mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik bulunmamıştır.
Yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre, sanığın temyiz itirazlarının reddiyle hükmün ONANMASINA, 20/01/2014 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy