Yargıtay 20. Ceza Dairesi 2015/15405 Esas 2016/4748 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: 20. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/15405
Karar No: 2016/4748
Karar Tarihi: 19.09.2016

20. Ceza Dairesi         2015/15405 E.  ,  2016/4748 K.
"İçtihat Metni"

Mahkeme : Ağır Ceza Mahkemesi
Suçlar : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma
b) Ruhsatsız silah taşıma
Hüküm : a) Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan mahkûmiyet
b) Ruhsatsız silah taşıma suçundan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı
b) Ruhsatsız silah taşıma suçu hakkında: Dosyanın incelenmeksizin mahalline iadesi

Dosya incelendi.
GEREĞİ GÖRÜŞÜLÜP DÜŞÜNÜLDÜ :
Tebliğnamenin başlık bölümünde ... ve ... da sanık olarak gösterilmiş ise de, bu sanıklar hakkındaki beraat hükümlerine yönelik temyiz talebi bulunmadığından inceleme dışında tutulmuştur.
A) Ruhsatsız silah taşıma suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına yönelik temyiz isteğinin incelenmesinde:
Sanık hakkında ruhsatsız silah taşıma suçundan "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı verildiği ve CMK'nın 231. maddesinin 12. fıkrası gereğince, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının itiraz kanun yoluna tabi olması karşısında bu karara yönelik yapılan itirazının ...Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 16.06.2015 tarihinde 2015/684 değişik iş sayılı kararı ile reddedilerek kesinleştiği, bu karara karşı başkaca kanun yolu talebinin de bulunmadığı anlaşıldığından; sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının İNCELENMESİNE YER OLMADIĞINA,
B) Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükmünün incelenmesinde:
Hükmolunan hapis cezasının süresine göre 5320 sayılı Kanun'un 8/1, 1412 sayılı CMUK'nın 318 ve CMK'nın 299. maddeleri uyarınca sanık müdafiinin duruşmalı inceleme isteğinin reddine karar verilerek duruşmasız inceleme yapılmıştır.
Oluşa ve dosya kapsamına göre; ... Çok Programlı Lisesi önünde üç şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde ihbarda bulunulması üzerine kolluk görevlilerinin olay yerine giderek sanığı yakaladıkları, sanığa isnat edilen suçlama söylendiğinde üzerilerinde uyuşturucu madde olmadığını beyan ettiği, yapılan üst aramasında sanığın üzerinde kareli kağıt içerisine sarılmış vaziyette 20 adet fişek halinde esrarın ele geçirildiği olayda; “olay yeri ve tarihini kapsayacak nitelikte önleme araması kararı” veya CMK’nın 116, 117 ve 119. maddelerine uygun şekilde alınmış "adli arama kararı" ve “yazılı adli arama emri” bulunup bulunmadığı araştırılarak sonucuna göre sanığın hukuki durumunun takdir ve tayini gerekirken eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
Kanuna aykırı, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan, diğer yönleri incelenmeksizin hükmün BOZULMASINA, tutuklama koşullarında değişiklik olmaması ve tutuklama tarihine göre sanık hakkındaki salıverilme isteğinin reddine,
19.09.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy