Yargıtay Ceza Genel Kurulu 2017/519 Esas 2017/418 Karar
Karar Dilini Çevir:
Yargıtay
Dairesi: Ceza Genel Kurulu
Esas No: 2017/519
Karar No: 2017/418
Karar Tarihi: 17.10.2017

Ceza Genel Kurulu         2017/519 E.  ,  2017/418 K.
"İçtihat Metni"

Kararı Veren
Yargıtay Dairesi : 10. Ceza Dairesi
Mahkemesi :Ağır Ceza
Günü : 07.03.2013
Sayısı : 7-50

Uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sanıklar ... ve ...'ın TCK'nun 188/3-4, 39/2-c, 62, 52/2, 53 ve 63. maddeleri gereğince 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 740 Lira adli para cezası ile cezalandırılmalarına, hak yoksunluklarına ve mahsuba ilişkin İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesince verilen 31.05.2011 gün ve 240-147 sayılı hükümlerin, Cumhuriyet savcısı ve sanıkların müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 10. Ceza Dairesince 11.12.2012 gün ve 2028-18293 sayı ile;
"...Sanıkların ele geçirilen uyuşturucu madde ile ilgileri olduğuna veya diğer sanıkların suçuna iştirak ettiklerine dair savunmalarının aksine, kuşku sınırlarını aşan yeterli ve kesin delil bulunmadığı gözetilmeden, beraatleri yerine mahkûmiyetlerine karar verilmesi..." isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir.
İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi ise 07.03.2013 gün ve 7-50 sayı ile;
"...Olay tarihinden önce doğu illerinden temin edilen uyuşturucu maddenin İstanbul'da depolanıp yurt dışına gönderileceği konusunda istihbarat alınması üzerine sanıklar ...,.... ve ....'un kullandıkları telefon numaraları tespit edilerek teknik takibe alındığı,
Olay günü sanıkların fiziki takip altına alındıkları ve ayrıntısı yukarıda açıklandığı üzere sanıklar ....ve ....'nun yanlarında uyuşturucu madde ile birlikte yakalandıkları,
Olay yeri yakınlarında sanıklar...., ...., .... ve ....'in yakalandıkları,
Sanık.... ....'nin iddianamede örgüt lideri olmakla suçlandığı, bu sanığın sanıklar ....ve .... ile bağlantılı olduğu, sanık ....ile uyuşturucu maddenin temini konusunda yoğun telefon görüşmelerinin bulunduğu ve olay günü de uyuşturucunun teslimi aşamasında aktif görev aldığının fiziki takipler ile sabit olduğu ve olay yeri yakınlarında uyuşturucu madde ele geçirildikten sonra yakalandığı,
Sanık .......'nin diğer sanıklar...., .... ve .... ile irtibatlı olduğu, sanıklar.... ve .... ile uyuşturucu maddenin temini ve teslimi konusunda yoğun telefon görüşmelerinin bulunduğu, olay günü de uyuşturucunun teslimi aşamasında aktif görev aldığının, sanık ....'den temin edilen maddenin sanık ....'ya teslimi ve parasının verilmesi aşamalarında görev aldığının fiziki takipler ile sabit olduğu ve olay yerinde diğer sanık .... ile suçüstü yakalandığı,
Sanık .... İliev İliev'in diğer sanıklar ....ve.... ile irtibatlı olduğu, sanık ....'in teslim ettiği uyuşturucu maddeyi yurt dışına götürmek üzere teslim aldığı ve uyuşturucu maddenin parasını verdiğinin fiziki takip tutanakları ve diğer sanıkların beyanları ile sabit olduğu ve sanığın suça konu uyuşturu madde ile birlikte suçüstü yakalandığı,
Sanık ....'ın diğer sanıklar ...,...., .... ve .... ile bağlantılı olduğu, uyuşturucu maddenin sanık ....'ya teslim edildiği gün buluşma ve uyuşturucunun teslimi konusunda sanık ....ile yoğun telefon görüşmesinin bulunduğu ve sanık ....'den aldığı uyuşturucu maddeyi sanık ....'ya verilmek üzere sanık ...'e teslim ettiğinin fiziki takip tutanakları ile sabit olduğu,
Sanık .... ....'ın diğer sanıklar ...., ..., ...., .... ve .... ile irtibatlı olduğu, suça konu uyuşturucu maddeyi sanık ....'ya verilmek üzere sanık ....'a teslim ettiği ve uyuşturucu parasını aldığının fiziki takip tutanakları ile sabit olduğu,
Sanıklar ... ve ...'nin ise, sanıklar .... ve .... ile irtibatlı oldukları, uyuşturucu maddenin teslim edildiği gün boyunca buluşma ve görüşmelerin yapıldığı ve ayrıca uyuşturucu madde tesliminin yapılıp paranın verildiği aşamalarda, bu eylemlere aktif olarak katılmayıp civarda gözetleme faaliyetinde bulunduklarının fiziki takip tutanakları ile sabit olduğu, Yargıtay 10. Ceza Dairesinin 20.12.2010 gün ve 13665-27796 sayılı kararında da belirtildiği üzere, sanıkların bu eylemlerinin TCK'nun 39/2-c maddesi kapsamında suçun işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak olduğu,
Bu şekilde sanıkların, atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunu diğer sanıklar ile birlikte iştirak halinde işledikleri iddia, olay-yakalama ve fiziki takip tutanakları içerikleri, sanıklar ...,.... ve .... ile ilgili olarak yapılan teknik takipler sonucu elde edilen görüşme dökümleri, ekspertiz ve Adli Tıp raporları içerikleri, suçlamayı kabul eden bir kısım sanıkların savunmaları ve tüm dosya kapsamından anlaşılmış olup sanıklar ... ve ... hakkındaki kararın yerinde olduğu..." şeklindeki gerekçeyle direnerek, ilk hükümde olduğu gibi sanıklar ... ve ...'ın mahkûmiyetlerine karar vermiştir.
Bu hükmün de sanıkların müdafileri tarafından temyiz edilmesi üzerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 09.05.2014 gün ve 247669 sayılı "onama" istekli tebliğnamesiyle Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca 07.12.2016 gün ve 295-1103 sayı ile; 6763 sayılı Kanunun 38. maddesi ile 5320 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde uyarınca kararına direnilen daireye gönderilmiş, aynı madde uyarınca inceleme yapan Yargıtay 10. Ceza Dairesince 27.03.2017 gün ve 52-1231 sayı ile, direnme kararının yerinde görülmemesi üzerine Yargıtay Birinci Başkanlığına gönderilen dosya, Ceza Genel Kurulunca değerlendirilmiş ve açıklanan gerekçelerle karara bağlanmıştır.
TÜRK MİLLETİ ADINA
CEZA GENEL KURULU KARARI
1- Temyiz edilmeksizin kesinleşen; sanık.... .... hakkında suç işlemek amacıyla örgüt kurma, sanıklar .... ...., ...., ......., Mıtko Ilıev Ilıev, ... ve ... hakkında suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olma suçlarından verilen beraat, sanık Mıtko Ilıev Ilıev hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet,
2- Özel Dairece temyiz isteklerinden vazgeçmeleri nedeniyle incelenmesine yer olmadığına karar verilen; sanıklar .... ve ....... hakkında uyuşturucu madde ticareti suçundan kurulan mahkûmiyet,
3- Özel Dairece onanmasına karar verilen; sanıklar.... .... ve .... .... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan kurulan mahkûmiyet,
Hükümleri inceleme dışında olup, direnmenin kapsamına göre inceleme sanıklar ... ve ... hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan verilen mahkûmiyet hükümleri ile sınırlı olarak yapılmıştır.
Özel Daire ile yerel mahkeme arasında oluşan ve Ceza Genel Kurulunca çözümlenmesi gereken uyuşmazlık; sanıklara atılı uyuşturucu madde ticareti yapma suçunun sabit olup olmadığının belirlenmesine ilişkindir.
İncelenen dosya kapsamından;
İstihbari çalışmalarda İstanbul Gaziosmanpaşa'da ikamet eden bir şahsın doğu illerinden temin ettiği uyuşturucu maddeyi İstanbul'da depolayıp Avrupa'ya nakledeceği yönünde bilgi alınması üzerine, olayın ortaya çıkarılması, örgütün lider ve elemanlarının faaliyetlerinin sonlandırılması amacıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 2009/1368 sırasına kayıtlı soruşturma dosyası üzerinden, inceleme dışı sanıklar.... ...., ....... ve ....'ın kullandığı cep telefonları tespit edilerek CMK'nun 135. maddesi gereğince iletişimin tespiti kararları alındığı, adı geçenler hakkında yürütülen iletişimin tespiti çalışmaları sırasında, inceleme dışı sanık ...'in elinde bulunan uyuşturucu maddeyi 07.07.2009 tarihinde başka bir şahsa teslim edeceği ve bu konu ile ilgili olarak Yusufpaşa tramvay durağında üç kişi ile buluşacağının değerlendirilmesi üzerine aynı gün görevlilerce bahse konu yerde tertibat alındığı,
Görevlilerce çevrede gözlem yapıldığı esnada, saat 11.40 sıralarında Millet Caddesinde bulunan çay ocağının bahçesinde, inceleme dışı sanıklar ..., .... ve.... ile açık kimliği tespit edilemeyen X1'in aynı masada oturduklarının görüldüğü ve adı geçenlerin fiziki takibe alındığı, saat 11.50 sıralarında X1'in kalkıp Aksaray istikametine gittiği, bu sırada inceleme dışı sanık ....'nun sık sık masadan kalkıp çay ocağının bahçesinin yanındaki telefon bayisinde görüşme yaptıktan sonra tekrar geri geldiğinin görüldüğü, saat 12.15 sıralarında inceleme dışı sanıklar ..., .... ve....'ın yanına açık kimliği tespit edilemeyen X2'nin gelip masaya oturduğu, kısa bir süre sonra adı geçenlerin yanından ayrılan X2'nin, Haseki Hastanesi girişinde sanık ... ve inceleme dışı sanık .... ile buluştuğu, birlikte Yusufpaşa üst geçidine kadar yürüdükten sonra X2'in ayrıldığı, sanık ... üst geçit altında beklerken inceleme dışı sanık ....'un çay ocağında oturan inceleme dışı sanıklar ..., .... ve....'ın yanına gittiği, beş dakika sonra inceleme dışı sanık ....'un sanık ...'in yanına geri geldiği ve birlikte cadde üzerindeki restorana oturdukları, saat 13.15 sıralarında inceleme dışı sanıklar ..., .... ve....'ın çay ocağından ayrılıp Abdüllatif Paşa Caddesi üzerindeki başka bir çay ocağına gittikleri, yaklaşık on beş dakika sonra inceleme dışı sanık ...'in ayrıldığı, saat 14.00 sıralarında ise inceleme dışı sanıklar .... ve....'ın buradan kalkıp Aksaray yer altı çarşısı çıkışında açık kimliği tespit edilemeyen X3 ile buluşup Çukurpazar'daki çay ocağına oturdukları, saat 14.45 sıralarında buradan da kalkıp İski otoparkına geldikleri ve otoparktan çıkan 06 BF .... plakalı araca yanaştıkları, inceleme dışı sanık....'ın eşkâli tespit edilemeyen aracın sürücüsü ile bir süre konuştuğu, ardından X3'ün araca bindiği ve aracın Taksim istikametine gittiği, inceleme dışı sanıklar .... ve....'ın ise çay ocağına geri döndükleri, saat 15.55 sıralarında inceleme dışı sanık ...'in de inceleme dışı sanıklar .... ve....'ın yanına gelmesi üzerine adı geçenlerin hep birlikte tramvaya binip Avcılar'a gittikleri, tramvaydan indikten sonra Esenyurt istikametine yürüyen inceleme dışı sanıklar ....,.... ve ...'in yanına sağ ön koltuğunda inceleme dışı sanık ....'un, şoför koltuğunda ise açık kimliği tespit edilemeyen X4'ün oturduğu 34 TB .... plakalı aracın geldiği, adı geçenlerin bu araca binip, Esenyurt meydanında inerek çay ocağına oturdukları, bir süre sonra inceleme dışı sanık ....'un yan taraftaki simit evinin bahçesinde bekleyen ve açık kimliği tespit edilemeyen X5'in yanına gittiği, bu esnada inceleme dışı sanıklar ....,.... ve ...'in yanına açık kimliği tespit edilemeyen X6'nın, X5 ve inceleme dışı sanık ....'un yanına ise sanık ... ile inceleme dışı sanık ....'in geldikleri, yaklaşık on dakika sonra X5'in simit evinden ayrıldığı, saat 18.20 sıralarında X6'ın inceleme dışı sanıklar ....,.... ve ...'in yanından kalkıp inceleme dışı sanıklar .... ve .... ile sanık ...'ın yanına gittiği, kısa bir süre sonra da başka bir masaya oturduğu, bu sırada inceleme dışı sanık .... ile sanık ...'ın simit evinden ayrıldıkları, inceleme dışı sanık ....'un ise çay ocağında oturmakta olan inceleme dışı sanıklar ....,.... ve ...'in yanına gittiği, tek başına oturan X6'nın yanına kısa bir süre sonra inceleme dışı sanık ....'un geldiği ve aralarında bir şeyler konuştuktan sonra inceleme dışı sanık ....'un simit evinin yan tarafındaki inşaat alanına gittiği, saat 18.30 sıralarında inceleme dışı sanık ...'in X6'ın yanına gelip beş dakika görüştüğü ve ardından inceleme dışı sanık ....'un gittiği inşaat alanına doğru yürüdüğünün görüldüğü, saat 18.40 sıralarında inceleme dışı sanık ...'in inceleme dışı sanıklar .... ve....'ın yanına geldiği, inceleme dışı sanık....'ın inceleme dışı sanık ....'ya, inceleme dışı sanık ...'in de inceleme dışı sanık....'a para verdiği, bu esnada inceleme dışı sanık ....'un Esenyurt meydandaki bulvar üzerinde sanıklar .... ve .... ile buluştuğu, bir süre sonra inceleme dışı sanık ....'un sanıklar .... ve ....'ın yanından ayrılarak 19 Mayıs Bulvarı üzerindeki caminin arkasına gidip beklemeye başladığı, sanıklar .... ve ....'ın da meydandaki çay ocağına oturdukları, inceleme dışı sanıklar ....ve ....'nun çay ocağından kalkıp cami arkasında beklemekte olan inceleme dışı sanık ....'la buluşup markete girdikleri, saat 18.50 sıralarında inceleme dışı sanık ....'un marketten çıkarak arka sokağa yöneldiği, bu sırada marketten çıkan inceleme dışı sanıklar ....ve ....'nun da marketin önünde beklemeye başladıkları, inceleme dışı sanık ...'in elinde bir poşet bulunduğunun görüldüğü, kısa bir süre sonra inceleme dışı sanık ....'un içerisinde ayakkabı kutusu bulunan bir poşetle inceleme dışı sanıklar ....ve ....'nun yanına geldiği ve elindeki poşeti inceleme dışı sanık ...'e verdiği, inceleme dışı sanık ....'nun da cebinden çıkardığı parayı inceleme dışı sanık ....'a vermesi üzerine inceleme dışı sanık ....'un adı geçenlerin yanından ayrıldığı ve ara sokakta inceleme dışı sanık .... ile buluşup adı geçene bir şeyler verdikten sonra yanından uzaklaştığı, inceleme dışı sanık ....'in de çay ocağında beklemekte olan sanıklar .... ve ....'in yanına gittiği, otobüs durağında beklemekte olan inceleme dışı sanık ...'in, inceleme dışı sanık ....'ya elindeki poşetleri verdiğinin görülmesi üzerine operasyon kararı alınarak fiziki takibe son verildiği, görevlilerce çay ocağında oturan inceleme dışı sanık...., inceleme dışı sanık .... ile birlikte çay ocağından çıkan sanıklar .... ile ...., otobüs durağında beklemekte olan inceleme dışı sanıklar ....ve .... ile olay yerinden ayrılan inceleme dışı sanık ....'un yakalandıkları, görevlilerce inceleme dışı sanık ....'nun elindeki poşetler kontrol edildiğinde, ayakkabı kutusu içerisinde iki parça halindeki koli bandına sarılı uyuşturucu maddenin ele geçirildiği,
İstanbul Adli Tıp Kurumundan alınan rapora göre; net ağırlığı 894 gram olan maddenin, net 3,75 gram 6-monoasetil morfin, bulaşıklılık düzeyinde eroin, morfin, kodein, kafein, paracetamol, meconin, papaverin ve noskapin içerdiği, eroin, morfin ve kodein miktarlarının eser miktarda olmaları nedeni ile miktarsal sonuç elde edilemediği,
Suça konu uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği şeffaf naylon poşetler ile koli bantları üzerinde parmak izi tespit edilemediği,
Esenyurt Cumhuriyet Meydanındaki Esencan Tıp Merkezine ait güvenlik kamerası görüntülerine göre; Liya isimli halıcının önünden saat 18.38.10 ile 18.38.40 arasında inceleme dışı sanık ....'un, saat 18.41.50 ile 18.43.00 arasında ise inceleme dışı sanıklar ...., .... ve sanık ...'in birlikte geçtiğinin görüldüğü,
Sanıklar .... ve ....'ın hakkında iletişimin tespiti kararı verilen inceleme dışı sanıklar...., ....ve .... ile herhangi bir görüşmesinin bulunmadığı gibi adı geçenlere ait iletişim tespit tutanakları içeriklerinde de sanıklar .... ve ....'dan bahsedilmediği,
Anlaşılmaktadır.
İnceleme dışı sanık .... .... kollukta; sanık ...'ın ağabeyi olduğunu, sanık ...'i memleketten tanıdığını, diğer kişileri ise tanımadığını, olay günü sanık ...'in kendisini telefonla arayarak 200 Lira borç istediğini, kendisine “ağabeyimi arar ona söylerim” dediğini, ardından inceleme sanık ...'ı arayarak görüşmek istediğini söylediğinde adı geçenin “işlerimi bitirdikten sonra geleceğim” şeklinde cevap verdiğini, sanık ... ile birlikte Esenyurt'a gittiklerini, sanık ...'i evine davet ettiğini ancak kabul etmediğini, bunun üzerine sanık ...'in bir çay ocağına oturduğunu, kendisinin ise evine gittiğini, yakalanmadan 10-15 dakika kadar önce çay ocağına geldiğinde inceleme dışı sanık ... ile sanık ...'i birlikte otururken gördüğünü, sanık ...'in kendilerine “işimi görün ben gideceğim” dediğini, noterde sözleşme imzalayacakları soy ismini bilmediği .... isimli şahısla buluşmak üzere çıktıklarında polislerin kendilerini yakaladığını, fiziki takibi kabul etmediğini, olay günü sadece sanıklar .... ve .... ile buluştuğunu, ele geçirilen uyuşturucu maddeyle ilgisinin olmadığını,
Savcılıkta ve sorguda farklı olarak; 6-7 ay önce tanımadığı bir kişinin bozuk olduğunu söylediği eroini kendisine verdiğini, bu eroini alıp sakladığını, inceleme dışı sanık ....'un uyuşturucu ile uğraştığını bildiği için kendisine elinde eroin olduğunu söylediğini, bunu satma hususunda anlaştıklarını, yakalanmadan bir gün önce inceleme dışı sanık ....'un eroin için 5.000 Euroya alıcı bulduğunu kendisine söylediğini, olay günü inceleme dışı sanık .... ile buluşup eroini teslim ettiğini, başka bir kimse ile buluşmadığını, sanıklar .... ile ....'in bu iş ile bir alakasının olmadığını, üzerinde ele geçirilen 1.900 Euronun sanık ...'a ait dükkanın kira parası olduğunu,
Mahkemede ise; inceleme dışı sanık ....'a kendisinde eroin olduğunu söylediğini, inceleme dışı sanık ....'un eroini beğenmediğini, bunun üzerine eroini 1.900 Euroya satmayı teklif ettiğini, inceleme dışı sanık ....'a eroini verdikten sonra yakalandığını, sanıklar .... ile ....'in eroin ile ilgisinin bulunmadığını,
İnceleme dışı sanıklar.... ...., ...., ....... ve .... Ilıev Ilıev aşamalarda; sanıklar .... ve .... hakkında herhangi bir aleyhe beyanda bulunmadıkları gibi adı geçen sanıkları tanımadıklarını,
İfade etmişlerdir.
Sanık ...; inceleme dışı sanık ....'in kardeşi, sanık ...'in ise memleketten komşusu olduğunu, yakalanan diğer kişileri tanımadığını, iş yerini .... isimli bir şahsın arkadaşına kiraladığını, dükkanı kiralama konusunda şüpheye düşmesi nedeniyle .... isimli kişiyi telefonla arayarak saat 19.00'da Esenyurt meydanındaki noterin önünde buluşmayı teklif ettiğini, bu sırada kardeşi olan inceleme dışı sanık ....'i arayıp aldıkları kira parasını getirmesini istediğini, inceleme dışı sanık ....'in kendisine sanık ...'in borç para istediğini söylemesi üzerine dükkan işinde anlaşırsak borç verebileceklerini söylediğini, saat 18.40 sıralarında Esenyurt'a geldiğinde sanık ... ile karşılaştıklarını, birlikte çay içerlerken inceleme dışı sanık ....'in yanlarına geldiğini, .... isimli kişi ile buluşmaya giderlerken polislerin kendilerini yakaladığını, fiziki takibi kabul etmediğini, inceleme dışı sanık .... ile açık kimlikleri tespit edilemeyen X5 ve X6 ile görüşmediğini, sadece inceleme dışı sanık .... ve sanık ... ile buluştuğunu, ele geçirilen uyuşturucu madde ile alakasının bulunmadığını,
Sanık ... Sarı; inceleme dışı sanık ....'u berber olması nedeni ile tanıdığını, sanık ... ile inceleme dışı sanık .... ile akraba olduklarını, diğer kişileri ise tanımadığını, yakalanmadan 7-8 gün kadar önce İstanbul'a araba alıp Van'da satmak amacıyla geldiğini, olay günü inceleme dışı sanık .... ile kahvaltı yaptıklarını, inceleme dışı sanık .... ayrıldıktan sonra inceleme dışı sanık ....'i arayıp 200-300 Lira kadar borç para istediğini, Avcılar'a gelmesini isteyince yanına gidip inceleme dışı sanık .... ile buluştuğunu, inceleme dışı sanık ....'in parayı sanık ...'dan alabileceklerini söyleyince birlikle Esenyurt'a gittiklerini, inceleme dışı sanık ....'in ağabeyi gelmediği için eve gideceğini söylemesi üzerine ayrıldıklarını, yolda sanık ... ile karşılaştığını, birlikle oturup çay içtikleri sırada borç para istediğini, sanık ...'ın kendisine dükkanını kiraya verdiğini, kiralayan şahıs caymazsa borç verebileceğini söylediğini, bu sırada inceleme dışı sanık ....'in de yanlarına geldiğini, birlikte dükkanı kiralayan şahsın yanına gitmek isterlerken polislerin kendilerini yakalandığını, fiziki takibi kabul etmediğini, ele geçirilen uyuşturucu madde ile alakasının bulunmadığını,
Savunmuşlardır.
Amacı, somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suçu işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden biri de, öğreti ve uygulamada; "suçsuzluk" ya da "masumiyet karinesi" olarak adlandırılan kuralın bir uzantısı olan ve Latincede; "in dubio pro reo" olarak ifade edilen "şüpheden sanık yararlanır" ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkûmiyetine karar verilebilmesi bakımından gözönünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlaka sanık yararına değerlendirilmesidir. Oldukça geniş bir uygulama alanı bulunan bu kural, dava konusu suçun işlenip işlenmediği, işlenmişse sanık tarafından işlenip işlenmediği veya gerçekleştirilme biçimi konusunda bir şüphe belirmesi halinde de geçerlidir. Sanığın bir suçtan cezalandırılmasına karar verilebilmesinin temel şartı, suçun hiçbir şüpheye mahal bırakmayacak kesinlikte ispat edilebilmesidir. Gerçekleşme şekli şüpheli veya tam olarak aydınlatılamamış olaylar ve iddialar sanığın aleyhine yorumlanarak mahkûmiyet hükmü kurulamaz. Ceza mahkûmiyeti; herhangi bir ihtimale değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalı, bu ispat, hiçbir şüphe ya da başka türlü oluşa imkan vermemeli, toplanan delillerin bir kısmına dayanılıp, diğer kısmı gözardı edilerek ulaşılan kanaate değil, kesin ve açık bir ispata dayanmalıdır. Yüksek de olsa bir ihtimale dayanılarak sanığı cezalandırmak, ceza muhakemesinin en önemli amacı olan gerçeğe ulaşmadan hüküm vermek anlamına gelecektir.
Bu açıklamalar ışığında uyuşmazlık konusu değerlendirildiğinde;
Sanıklar .... ve ....'ın, haklarında iletişimin tespiti kararı verilen inceleme dışı sanıklar...., ....ve .... ile herhangi bir görüşmeleri bulunmadığı gibi adı geçenlere ait iletişim tespit tutanakları içeriklerinde de sanıklar .... ve ....'dan bahsedilmemesi, inceleme dışı sanıklar...., ..., ...., .... ve ....'in aşamalarda alınan savunmalarında, sanıklar .... ile ....'in atılı suça iştirak ettiklerine ilişkin bir beyanlarının bulunmaması, uyuşturucu maddenin bulunduğu poşetler ile koli bantları üzerinde sanıklara ait parmak izinin tespit edilememesi, fiziki takip tutanağı içeriğinden sanıklar .... ve ....'ın inceleme dışı sanıklar .... ve .... ile oturup konuşmak dışında suçları sabit olan inceleme dışı sanıkların eylemlerine atılı suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında TCK'nun 39. maddesi kapsamında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırdıklarına dair bir tespitin bulunmaması, sanıkların aşamalarda borç para alabilmek için olay mahallinde bulunduklarına ilişkin savunmalarının inceleme dışı sanık ....'in beyanı ile doğrulanması, sanıkların üzerilerinde uyuşturucu veya uyarıcı madde bulunmaması ve atılı suçlamayı kabul etmemeleri karşısında; üzerlerine atılı suçu işlediklerine savunmalarının aksine her türlü şüpheden uzak kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı kabul edilmelidir.
Bu itibarla yerel mahkeme direnme hükmünün sanıkların üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair savunmalarının aksine, her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığı gözetilmeden beraatleri yerine mahkûmiyetlerine hükmolunması isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmelidir.
SONUÇ:
Açıklanan nedenlerle;
1- İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesinin 07.03.2013 gün ve 7-50 sayılı direnme hükmünün, sanıkların üzerlerine atılı olan suçu işlediklerine ilişkin her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil bulunmadığından beraatleri yerine mahkûmiyetlerine, karar verilmesi isabetsizliğinden BOZULMASINA,
2- Dosyanın mahalline gönderilmek üzere Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına TEVDİİNE, 17.10.2017 tarihinde yapılan müzakerede oybirliğiyle karar verildi.
Full & Egal Universal Law Academy