Profil

Adnan Dayan
Avukat
Lokasyon: -Belirtilmemiş-
16
Yayımlanmış Eser

Hakkında

Dayan Hukuk Bürosu yerli ve yabancı müvekkillere yerel ve uluslararası hukuk alanlarında hizmet veren bir Türk Hukuk Bürosudur. ​ Biz müvekkillerimize verdiğimiz teknik hizmetlerde ve her hukuki aşamada şeffaflığa ve hesap verilebilirliğe önem veriyoruz. Hukuki ihtiyaçları belirliyor ve müvekkilin en lehine olan hukuki yolu seçerek uyguluyoruz. Hukuk davaları avukatlığı hizmetinin yanı sıra hukuki danışmanlık, sözleşmeler ve delil toplama alanlarında hizmet vermekteyiz.​
Meslek Bilgileri
Avukat
  • Baro : Karabük
  • Baro Sicil No : 309
  • TBB Sicil No : 105216
İş Deneyimleri
Avukat - Dayan Avukatlık Bürosu
19.05.2015 - Hala Çalışıyor
Avukat - Yasaman Hukuk Bürosu
10.06.2013 - 04.04.2014
Avukatlık Stajyeri - Gun&Partners
01.10.2012 - 12.06.2013
Hukuk Fakültesi Öğrencisi - White&Case
01.02.2010 - 31.03.2010
Diller
Ingilizce
İleri (Advanced)
Almanca
Başlangıç (Beginner)
Eğitim Bilgileri
Ankara Üniversitesi - Lisans - Hukuk Fakültesi
09.09.2007 - 07.06.2012

Türk Ceza Kanunu’nu ve diğer suç ve ceza içeren tüm ceza mevzuatını bilgisi tecrübesi ve ceza hukuku alanındaki uzmanlığı ile benimseyen ve müvekkillerine bu alanda avukatlık hizmeti veren uzman kişidir. Ağır ceza avukatı kavramı ise Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan suçların ceza miktarlarına göre yapılan ayrım sonucu Ağır Ceza Mahkemelerinin görev alanına giren suçlar bakımından iş gören avukattır. Avukatlık aynı zamanda bir kamu hizmetidir. Ticari Suçlar:Ticari suçlar; özellikle Türk Ticaret Kanunu’nda ve Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen ve cezai müeyyide içeren fiillerdir. Bu fiillere örnek olarak; Ticareti Engelleme Suçu, İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu, Haksız Rekabet Suçu gösterilebilir.Kasten Yaralama – Kasten Öldürme Suçları:Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan kasten yaralama suçu, “bir başkasının vücuduna acı veren ve sağlığı ya da algılama yeteneğinin kaybolmasına sebep olan kişi hakkında cezai müeyyideye hükmolunur” şeklinde tanımlanmıştır. Adam yaralama fiilinin cezası: 5237 sayılı TCK madde 86 Kasten Yaralama başlığı altında düzenlendiği şekliyle kasten yaralama fiiline sebep olan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Aynı zamanda bu suçun ruhsatlı veya ruhsatsız silahla adam yaralama, basit yaralama, bıçakla adam yaralama, adam yaralama fiilini gerçekleştiren kişinin 18 yaş altı olması durumu, kasten adam öldürmeye teşebbüs ile adam yaralama arasındaki ilişki gibi hallerinin her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucu suçun cezası artmaktadır.​Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan kasten adam öldürme suçunun cezası: “bir insanı kasten öldüren kişi müebbet hapis cezası ile cezalandırılır” şeklinde düzenlenmiştir. Cezayı hafifleten ve ağırlaştıran nedenler ayrı ayrı sayılmaktadır. Bu suçun silahla adam öldürme suçu ve cezası, tahrik sonucu adam öldürme ve cezası, bıçakla adam öldürmenin cezası gibi nitelikli halleri ve suça etki eden nedenlerden olan meşru (nefsi) müdafaa suretiyle adam öldürme veya yaralama fiilleri ve cezası gibi hallerin her birinin ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucu suçun mahiyeti ve müeyyidesi değişir.Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu:Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, Türk Ceza Kanunu’nun 134. Maddesi kapsamında düzenlenen, kişinin özel hayatının gizliliğini ve özel hayatının dokunulmazlığını ihlal niteliğindeki fiillerin cezalandırılmasını düzenlemiştir. Özel hayatın gizliliğini ihlal etme suçunun işlenmesi halinde ayrıca tazminata da hükmedilebilmektedir.Türk Ceza Kanunu anlamında özel hayatın gizliliği nedir? Anayasa’nın 20, 21, 22 inci maddelerinde yer alan “Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz.” İfadeleri ile kişinin mahremiyeti kabul edilen özel hayatı, haberleşme hürriyeti, konut dokunulmazlığı kavramları ile özel hayat tanımlanabilir.​Özel hayatın gizliliğini ihlal halinde, ihlale sebebiyet veren kişi/kişiler hakkında ceza davası açılabilmekte ve ayrıca ihlalin niteliğine göre maddi ve manevi tazminat alınabilmektedir. Bu konuda ve özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun şikayetinin yapılması, özel hayatın gizliliğinin ihlal edilmesi ile devamında korunması gereken değerlerin değerlendirilmesi konularında müvekkillerimize hukuki destek sağlamaktayız. Bundan başka müvekkillerimizin gizliliğinin veya özel hayatının ihlali internet ortamında gerçekleştiyse, bu internet yayınları ile ilgili 24 saat içerisinde erişimin engellenmesi kararları aldırmakta ev hızla ilgili sitelere erişimi engellemekteyiz.​Özel hayatın ve gizliliğinin ihlali sayılan bazı davranışlar şunlardır: özel (cinsel hayat veya çıplaklık içeren) nitelikteki fotoğraf paylaşımı, özel nitelikte video paylaşımı, özel hayatın gizliliğini ihlal eden eylemin tehdit ve şantajla yapılması, kişinin özel nitelikteki görüntülerini izinsiz alma suçu.​Bilişim SuçlarıBilişim suçları nedir? Bilişim suçları; günümüz teknolojisinde hemen herkesin ulaşabileceği cep telefonu, tablet, bilgisayarlar ve iletişim sağlayan araçlar gibi bilişim sektöründe kendisine yer edinen tüm cihazlar ile işlenebilen özel suçları ifade etmektedir. Bilişim suçlarının cezası gerçekleştirilen eylemin niteliğin göre ayrı ayrı belirlenmektedir. ​Bilişim Suçları nereye şikayet edilir? Diğer suçlarda da olduğu gibi bilişim suçlarının da şikayeti savcılığa yapılmaktadır. Ancak bilişim suçuna konu içeriğin yayından kaldırılması, hak ihlallerinin önlenmesi gibi zaruri durumların varlığı halinde suçun soruşturması ile birlikte içeriğin yayından kaldırılması ile ilgili talebi sulh hakimliği aracılığı ile yerine getirilmelidir. Kamu kurumu aracılığı ile de içerik kontrolü sağlanmakta ve bu yayınları gerçekleştirenler hakkında 1 yıl boyunca gerekli başvurular avukatlık büromuzca ek ücret talep edilmeden yapılmaktadır.​İhale – Kamu – Bankacılık Suçları:İhaleye fesat karıştırma suçu Türk Ceza Kanunu ile düzenlenmiştir. Kamu İhale Kanunu’na göre ise yasak fiil ve davranışların cezai yaptırımı olduğu belirtilmiştir. İhaleye fesat karıştırmada zamanaşımı, ihaleye fesat karıştırmada kamu zararının nasıl oluştuğu gibi suça özgü konular avukatlık büromuzun uzmanlık alanlarındandır.​Türk Ceza Kanunu’ndaki bankacılık ile ilgili suçlar, banka çalışanları ile yöneticilerinin bankaya karşı işlemiş oldukları suçlar şeklinde düzenlenmiştir. Bankacılık ile ilgili suçlara örnek olarak, ticari sır, bankacılık sırrı, müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin açıklanması, kredi kartlarının kötüye kullanılması, zimmet, görevi kötüye kullanma, dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve özel belgede sahtecilik gösterilebilir.Çevre ve İmar Suçlarıİmar kirliliğine neden olma suçu, imar kanununa muhalefet, çevreyi kasten kirletme suçu, orman suçları, gürültü yapma, radyasyon yayma, genel güvenliğin tehlikeye sokulması, yapı ruhsatı almadan ruhsata aykırı bina yaptırma şeklinde çevreye karşı ve imar planlarına karşı işlenen suçlar düzenlenmiştir. Özellikle orman suçlarında olduğu gibi bu suçlar yönünden özel düzenlemeler olduğunu belirtmek isteriz. Bu düzenlemelerin amacı günlük hayatta da karşılaşılan çevre kirliliği, etrafa ateş etmek sureti ile güvenliği tehlikeye sokma, gürültü yapmak suretiyle komşulara rahatsızlık verme gibi suçların önüne geçilmesi hedeflenmiştir.​​Teknik ve Delil TakibiTeknik Takip ve delil takibi konuları ülkemizde her ne kadar dedektiflik işi niteliğinde değerlendirilmiş olsa da unutulmamalıdır ki, bir hakkın varlığı ancak hakkın ispat edilebilmesi ile ileri sürülebilir. Avukatlık büromuzun amacı; dava takibi, danışmanlık faaliyetleri ve aynı zamanda müvekkillerimize nasıl ulaşacaklarını bilmedikleri ve davanın kilit noktasını oluşturabilecek delillerin toplanması veya toplatılması konusunda bilgi vermek ve bu delilleri bizzat toplamaktır.Yine kayıp kişi teknik takibi de kayıp şahıs müracaatı yolu ile gerçekleştirilmekte ve kayıp kişiler nasıl bulunur sorularınız da aydınlatılmaktadır.​TAKLİT MAL VE HİZMETLERLE MÜCADELEMüvekkillerimizin tescil edilmiş veya kazanılmış fikri ve sınai haklarını geniş çaplı koruma ağımız ve tecrübeli teknik ve hukuki kadrolarımızla etkin bir şekilde koruyoruz. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ile düzenlenmiş olan marka haklarına göre; bir markanın aynısının ya da benzerinin, hak sahibinin tescil ve kullanım haklarını ihlal eden şekilde ya da tanınmışlığından faydalanarak KHK'da düzenlenmiş sulandırılma hallerine yol açmak yasaklanmıştır. Türk Marka Hukuku'nda işbu davranışlara karşı etkin bir mücadele yolu benimsenmiş olup, dava açmaya gerek kalmaksızın (taklit mal sahiplerinin önlem almalarını önlemek adına) kısa süre içerisinde taklit malların (sahte malların) toplatılması kararı ile başlanılıp, mallarda kullanılan markanın ihlal yarattığının tespitinden sonra ise ihlale yol açan kişi ve/veya kişilere karşı markanın kullanılmasının yasaklanması, kişi ve/veya kişilerin cezalandırılması, malların imhası ve tazminat talep edilebilmektedir. Taklit mallar sebebiyle alınacak olan tazminat ihlalin derecesine ve çeşidine göre marka sahibi tarafından dava sırasında seçimlik hak şeklinde kullanılmaktadır.​6769 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan patent haklarına göre; bir patent tescili ile korunan buluşun aynısının ya da benzerinin, hak sahibinin tescil ve kullanım haklarını ihlal eden şekilde üretmek ve satışa sunmak yasaklanmıştır. Türk Patent Hukuku ve Türk Ticaret Hukuku'nda işbu davranışlara karşı etkin bir mücadele yolu benimsenmiş olup, (taklit mal sahiplerinin önlem almalarını önlemek adına) kısa süre içerisinde taklit malların (sahte malların) toplatılması kararı ile başlanılıp, malların patent haklarının ihlaline yol açtığının tespitinden sonra ise ihlale yol açan kişi ve/veya kişilere karşı patent konusunun kullanılmasının yasaklanması, kişi ve/veya kişilerin cezalandırılması, malların imhası ve tazminat talep edilebilmektedir. Taklit mallar sebebiyle alınacak olan tazminat ihlalin derecesine ve çeşidine göre patent sahibi tarafından dava sırasında seçimlik hak şeklinde kullanılmaktadır. 6769 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan endüstriyel tasarım haklarına göre; tescili ile korunan tasarımın aynısının ya da benzerinin, hak sahibinin tescil ve kullanım haklarını ihlal eden şekilde üretmek ve satışa sunmak yasaklanmıştır. Türk Endüstriyel Tasarım Hukuku ve Türk Ticaret Hukuku'nda işbu davranışlara karşı etkin bir mücadele yolu benimsenmiş olup, (taklit mal sahiplerinin önlem almalarını önlemek adına) kısa süre içerisinde taklit malların (sahte malların) toplatılması kararı ile başlanılıp, malların endüstriyel tasarım haklarının ihlaline yol açtığının tespitinden sonra ise ihlale yol açan kişi ve/veya kişilere karşı patent konusunun kullanılmasının yasaklanması, kişi ve/veya kişilerin cezalandırılması, malların imhası ve tazminat talep edilebilmektedir. Taklit mallar sebebiyle alınacak olan tazminat ihlalin derecesine ve çeşidine göre patent sahibi tarafından dava sırasında seçimlik hak şeklinde kullanılmaktadır.​6769 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan eserlerden doğan telif haklarına göre; eser sahibinin haklarının ihlaline yol açacak şekilde; eserlerin kopyalanması, çoğaltılması, taklit edilmesi, eser sahibinin izni olmadan eserlerin kullanılması, taklit (sahte, korsan) eserlerin satışa sunulması, satışa hazır hale getirilmesi, umuma açık yerlerde (halka) teşhir edilmesi ya da halkın kullanımına sunmak ve benzeri davranışlar yasaklanmıştır. İşbu yasaklara riayet edilmemesi veya eser sahibinin haklarının ihlal edilmesi sonucu; FSEK ve Borçlar Hukuku ile Türk Ticaret Hukuku'nda işbu davranışlara karşı etkin çözümler benimsenmiştir. Eser sahibinin haklarını ihlal eden taklit ürünlere karşı, hem şikayet hem de re'sen toplatma ve imha kararları alındıktan sonra, ihlal eden kişi ve/veya kişilere karşı da ceza soruşturması başlatılmakta ve kişi ve/veya kişilerden tazminat talep edilebilmektedir. 6769 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan marka haklarına göre; bir markanın aynısının ya da benzerinin, hak sahibinin tescil ve kullanım haklarını ihlal eden şekilde ya da tanınmışlığından faydalanarak KHK'da düzenlenmiş sulandırılma hallerine yol açmak yasaklanmıştır. Türk Marka Hukuku'nda işbu davranışlara karşı etkin bir mücadele yolu benimsenmiş olup, dava açmaya gerek kalmaksızın (taklit mal sahiplerinin önlem almalarını önlemek adına) kısa süre içerisinde taklit malların (sahte malların) toplatılması kararı ile başlanılıp, mallarda kullanılan markanın ihlal yarattığının tespitinden sonra ise ihlale yol açan kişi ve/veya kişilere karşı markanın kullanılmasının yasaklanması, kişi ve/veya kişilerin cezalandırılması, malların imhası ve tazminat talep edilebilmektedir. Taklit mallar sebebiyle alınacak olan tazminat ihlalin derecesine ve çeşidine göre marka sahibi tarafından dava sırasında seçimlik hak şeklinde kullanılmaktadır. 6769 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan patent haklarına göre; bir patent tescili ile korunan buluşun aynısının ya da benzerinin, hak sahibinin tescil ve kullanım haklarını ihlal eden şekilde üretmek ve satışa sunmak yasaklanmıştır. Türk Patent Hukuku ve Türk Ticaret Hukuku'nda işbu davranışlara karşı etkin bir mücadele yolu benimsenmiş olup, (taklit mal sahiplerinin önlem almalarını önlemek adına) kısa süre içerisinde taklit malların (sahte malların) toplatılması kararı ile başlanılıp, malların patent haklarının ihlaline yol açtığının tespitinden sonra ise ihlale yol açan kişi ve/veya kişilere karşı patent konusunun kullanılmasının yasaklanması, kişi ve/veya kişilerin cezalandırılması, malların imhası ve tazminat talep edilebilmektedir. Taklit mallar sebebiyle alınacak olan tazminat ihlalin derecesine ve çeşidine göre patent sahibi tarafından dava sırasında seçimlik hak şeklinde kullanılmaktadır. 6769 Sayılı Kanun ile düzenlenmiş olan endüstriyel tasarım haklarına göre; tescili ile korunan tasarımın aynısının ya da benzerinin, hak sahibinin tescil ve kullanım haklarını ihlal eden şekilde üretmek ve satışa sunmak yasaklanmıştır. Türk Endüstriyel Tasarım Hukuku ve Türk Ticaret Hukuku'nda işbu davranışlara karşı etkin bir mücadele yolu benimsenmiş olup, (taklit mal sahiplerinin önlem almalarını önlemek adına) kısa süre içerisinde taklit malların (sahte malların) toplatılması kararı ile başlanılıp, malların endüstriyel tasarım haklarının ihlaline yol açtığının tespitinden sonra ise ihlale yol açan kişi ve/veya kişilere karşı patent konusunun kullanılmasının yasaklanması, kişi ve/veya kişilerin cezalandırılması, malların imhası ve tazminat talep edilebilmektedir.

Marka Vekili ve Dava Avukatlığı olarak marka tescili ve tüm dava türlerinde hizmet verilmektedir.

Patent ve Tasarım Haklarının Tescili, Sürekli Takibi, Lisans Sözleşmesi, İhlallerin Engellenmesi ve Tazminat Konularında Etkin Hukukçu ve Teknik Kadrosuyla Hizmet Vermektedir. ​ 1- Tescil Öncesi Araştırma. Tescil edilmek istenen patent konusunun; tescil başvurusu öncesinde benzerlik veya ayniyet araştırmasının yapılması gerekmektedir. Bir patentin daha önceden tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış başka bir patent konusuyla benzerlik veya ayniyet içermesi veya başvurusu yapılacak olan patent konusunun kişilerin bilgisine sunulmuş olması patent konusunu tescilsiz bırakır. ​ Bu sebeple tescil başvurusunu gerçekleştireceğimiz patent konusunun; her şeyden önce ulusal ve uluslararası benzerlik araştırmasını yapmakta, benzerlik veya ayniyetlik içeren araştırma sonuçlarını müvekkile bildirmekte, bu şekilde uzun süren tescil işlemlerini öngörülebilir hale getirmekte ve ileride karşılaşılması muhtemel olan ağır hukuki yaptırımlara karşı önlem almaktayız. 2- Tescil Başvurusu. Bir patentin tescil işlemleri için öncelikle hiçbir yerde ilan edilmemiş olması, sanayiye uygulanabilir olması ve yenilik getirmesi gibi önceden belirli şart ve koşulların yerine getirilmiş olunması gerekmektedir. Tescil başvurusunun Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerçekleştirilmesinden sonra patent hakkındaki koruma hükümleri, başvuruyla beraber işlemeye başlamaktadır. 3- Tescilden Sonra Patentin Korunması. Patent konusu tescil edildikten sonra, patent konusunun aynısının veya ayırt edilemez benzerinin başka bir kişi tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu haksız kullanım, patentin tanınmışlığından faydalanmak amaçlı olabileceği gibi farkında olmadan yapılan kullanım da olabilir. Her iki durumda da haksız kullanımlara karşı, benzer veya aynı patent konusunu içeren malların toplanması ve imhası, izinsiz her hangi bir alanda kullanımının yasaklanması ve tazminat talepli tüm hukuki yaptırımlar gerçekleştirilmektedir. ​ Patent Avukatı Kimdir? Patent Nedir? Yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan buluşların ülke ve dünya nezdinde korunmalarını sağlayan belgedir. Neler Patentlenebilir? Yeni tekniğin bilinen durumunu aşan ve sanayiye uygulanabilir olan tüm buluşlar patent alınarak korunabilir. Patent Nasıl Tescil Edilir? Türkiye’de patentler, özel kanunla kurulan ve resmi kurum olan Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilir. Tescili ile o patent konusu üzerinde münhasıran hak sahibi olunur ve başkalarınca patentli buluşun kullanılması yasaklanabilir. Bu husus şikayete bağlı suç oluşturur. Patentlerinizin tescili konusunda patent vekilimizden ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Neler Patent Tescili Alamaz? Aşağıdaki hususlar bir buluş niteliğinde kabul edilmediği için haklarında patent koruması sağlanamaz. Bunlar: Keşifler, bilimsel teoriler, matematik metotları; Zihni, ticari ve oyun faaliyetlerine ilişkin plan, usul ve kurallar; Edebiyat ve sanat eserleri, bilim eserleri, estetik niteliği olan yaratmalar, bilgisayar yazılımları; Bilginin derlenmesi, düzenlenmesi, sunulması ve iletilmesi ile ilgili teknik yönü bulunmayan usuller; İnsan veya hayvan vücuduna uygulanacak cerrahi ve tedavi usulleri ile insan, hayvan vücudu ile ilgili teşhis usulleri. Bunlardan başka; konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan buluşlar ile bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya hayvan yetiştirilmesi usulleri patentlenmez. ​ Patentler Hakkındaki Hizmetlerimiz Nelerdir? Patentli Buluşun Haksız Kullanımları Nasıl Engellenir? Patentli buluşun korunmasında hangi hukuki yolun seçilmesi gerektiği hususu; patentin konusuna ve çeşidine bağlı olduğu kadar, patente tecavüz oluşturan üründe patentin kısmen ya da tamamen kullanılmasına dayalı olarak değişmektedir. Patent konusu ve tecavüz oluşturan ürünün teknik incelemeye muhtaç olup olmaması, ürünün piyasadaki kullanımı ve değeri karşısında alınacak tedbirler değişiklik gösterir. Patent sahibinin elde etmek istediği hukuki yarar ve bu yararın marjinal faydası ile hukuki seçenekler olayın somut özelliklerine göre belirlenmelidir. Patentin Tescil Öncesi Araştırması ​ Tescil edilmek istenen patentin; tescil başvurusu öncesinde benzerlik veya ayniyet araştırmasının yapılması gerekmektedir. Günümüzde her gün yüzlerce patent tescil başvurusu gerçekleşmektedir. Bir patentin daha önceden tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış başka bir patent konusuyla benzerlik veya ayniyet içermesi veya başvurusu yapılacak olan patent konusunun kişilerin bilgisine sunulmuş olması o patent başvurusunun reddedilmesi anlamına gelmektedir. Zira Türk Patent Enstitüsü'nün incelemesinden geçtikten sonra tescil edilmiş olsa bile açılacak hükümsüzlük davası ve tazminat talepleri ile de karşı karşıya kalınabilmektedir. ​ Bu sebeplerden ötürü tescil başvurusunu gerçekleştireceğimiz patent konusunun; her şeyden önce ulusal ve uluslararası benzerlik araştırmasını yapmakta, benzerlik veya ayniyetlik içeren araştırma sonuçlarını müvekkile bildirmekte, bu şekilde uzun süren tescil işlemlerini öngörülebilir hale getirmekte ve ileride karşılaşılması muhtemel olan ağır hukuki yaptırımlara karşı önlem almaktayız. Tescil Başvurusu Bir patentin tescil işlemleri için öncelikle hiçbir yerde ilan edilmemiş olması, sanayiye uygulanabilir olması ve yenilik getirmesi gibi önceden belirli şart ve koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Tescil başvurusunun Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerçekleştirilmesinden sonra patent hakkındaki koruma hükümleri, başvuruyla beraber işlemeye başlamaktadır. Tescilden Sonra Patentin Korunması ​ Patent tescil edildikten sonra, patent konusunun aynısının veya ayırt edilemez benzerinin başka bir kişi tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu haksız kullanım, patentin tanınmışlığından faydalanmak amaçlı olabileceği gibi farkında olmadan yapılan kullanım da olabilir. Her iki durumda da haksız kullanımlara karşı, benzer veya aynı patent konusunu içeren malların toplanması ve imhası, izinsiz her hangi bir alanda kullanımının yasaklanması ve tazminat talepli tüm hukuki yaptırımlar gerçekleştirilmektedir. ​ TELİF HAKLARININ TESCİLİ VE KORUNMASI DAYAN AVUKATLIK BÜROSU YETKİLİ MARKA VE PATENT BÜROSU ​ Telif Haklarının Tescili, Sürekli Takibi, Lisans Sözleşmesi, İhlallerin Engellenmesi ve Tazminat Konularında Etkin Hukukçu ve Teknik Kadrosuyla Hizmet Vermektedir. ​ Telif hakkı; eser sahibinin ses, görüntü, sahne veya yazı gibi yollarla özgün eseri üzerinde elde ettiği hukuki hakların tamamını ifade eder. Türk Hukuku ve Uluslararası Anlaşmalar ile bu hakların tescili ve korunmasının çerçeveleri çizilmiştir. ​ Fikir ve sanat eseri üzerindeki haklar münhasıran eser sahibine aittir. Hakkı kullanma ve hakta tasarrufta bulunma yetkisi sadece eser sahibine aittir. Fikir ve sanat eserleri 5846 sayılı kanun ile korunmaktadır. Bu kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahiplerinin ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. Eser sahibinin bu bahsedilen hakları da FSEK' de aşağıda belirtilen talepler başta olmak üzere hukuk ve ceza davaları ile korunmuştur. Telif ihlali yapan kişilerin Ceza Davası ile cezalandırılmaları Çoğaltılan nüshaların ve çoğaltmada kullanılan araçların devri veya imhası talepleri Tazminat Talepleri Tecavüzün Men'i İnternet ortamından telif hakkı ile korunan eserlerin kaldırılması. ​ ​ TELİF HUKUKU ​ Telif avukatı; müvekkillerinin Fikir ve Sanat Eserleri Koruma Kanunu'ndan doğan hukuki haklarını koruyan, eserler üzerinde münhasıran hak sahibi olan müvekkillerini; eserlerine tecavüz oluşturan hukuki olmayan kullanımları engelleyen ve ilgili kişilere FSEK çerçevesinde düzenlenmiş olan ilgili davalarda temsil eden kişidir. Avukatlık bürosu olarak müvekkillerimizin telif haklarının maddi ve internet ortamlarındaki ihlalleri ile ilgili tüm dava türlerinde hizmet vermekteyiz. Ayrıca; sürekli devam eden veya edebilecek internet ihlallerinde ve kişi bazlı ihlallerde ve medya içerik kaldırılması konularında müvekkillerimizin haklarını teknik ve hukuki kadrolarımız ile sürekli koruma altında tutuyoruz. ​ Telif Avukatı Kimdir? Telif Nasıl Tescil Edilir? Eserlerin telif haklarının tescili; Kültür ve Turizm Bakanlığı nezdinde eserin içeriği ve tarihi kayıt edilmek suretiyle yapılmaktadır. Telif hakları kesin surette tespit imkanı veren başka yollarla da korunabilir. Ancak telif davalarında bu yolların kesinlik arz edip etmediği tartışma konusu edilmektedir. Bu sebeple ilgili eserleri bakanlık nezdinde tescillemekte hukuki yarar bulunmaktadır. Bu hususta telif avukatlarımızdan ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Telif Hukuku İle İlgili Davalar Nelerdir ve İçerikleri Nelerdir? ​ Fikir ve sanat eseri üzerindeki haklar münhasıran eser sahibine aittir. Hakkı kullanma ve hakta tasarrufta bulunma yetkisi sadece eser sahibine aittir. Fikir ve sanat eserleri 5846 sayılı kanun ile korunmaktadır. Bu kanunun amacı, fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahiplerinin ürünleri üzerindeki manevi ve mali haklarını belirlemek, korumak, bu ürünlerden yararlanma şartlarını düzenlemek, öngörülen esas ve usullere aykırı yararlanma halinde yaptırımları tespit etmektir. Eser sahibinin bu bahsedilen hakları da FSEK' de aşağıda belirtilen talepler başta olmak üzere hukuk ve ceza davaları ile korunmuştur. ​ Telif ihlali yapan kişilerin Ceza Davası ile cezalandırılmaları, Çoğaltılan nüshaların ve çoğaltmada kullanılan araçların devri veya imhası talepleri, Telif hakkına tecavüz teşkil eden malların toplatılması ve imhası, Tazminat Talepleri, Tecavüzün Men'i, İnternet ortamından telif hakkı ile korunan eserlerin kaldırılması, Dava sonucu çıkan kararın ilan edilmesi için eser sahibi talepte bulunma hakları mevcuttur. Hukuk Davaları: Eser sahibinin tespiti davası: Bu dava ile eser sahibinin belirlenmesi amaçlanır. Mahkemenin kararı sadece bir hukuki olguyu tespit etmekle kalmamakta, eserin sahipliğini, davayı kazanan kişiye vermektedir. ​ Tecavüzün ref'i davası: Bu dava ile mali haklara tecavüz edilmesi halinde, eserin izinsiz çoğaltılan kopyalarının ve çoğaltmaya araçların imhasına ya da bunların uygun bir bedelle eser sahibine verilmesine olanak sağlanır. Eğer rayiç bedel veya bir sözleşme var ise eser sahibi tarafından istenebilecek tutarın üç katı talep edilebilir. ​ Tecavüzün men'i davası: Kusurun varlığı şart olmaksızın, bir fikir ve sanat eseri hakkına tecavüz tehlikesinin bulunduğu hallerde bu tecavüz tehlikesini ortadan kaldırmak veya tecavüzü önlemek amacıyla açılır. Men ve ref davaları birlikte de ikame olunabilirler. Tazminat davası: Maddi tazminat davası: Bu dava, mali hakların tecavüze uğraması halinde açılır. Manevi tazminat davası: Bu dava, manevi hakların tecavüze uğraması halinde açılır. Cezai Müeyyideler: 1-Hapis cezası 2-Para cezası 3-Zabt, Müsadere (el koyma), İmha: İlanı ve yayını cezayı gerektiren çoğaltılmış nüshalarla bunları çoğaltmaya yarayan kalıplar, araçlar zabt, müsadere ve imha olunur. ​ MARKA HAKLARININ TESCİLİ VE KORUNMASI DAYAN AVUKATLIK BÜROSU YETKİLİ MARKA VE PATENT BÜROSU ​ Marka Haklarının Tescili, Sürekli Takibi, Lisans Sözleşmesi, İhlallerin Engellenmesi ve Tazminat Konularında Etkin Hukukçu ve Teknik Kadrosuyla Hizmet Vermektedir. ​ Dayan Avukatlık Bürosu; müvekkillerinin marka başvurularını gerçekleştirmekte ve başvuruların her aşaması ile ilgili takipte ve bildirimlerde bulunmaktadır. Tescil alındıktan sonra dahi benzer veya aynı olan başka şahıslara ait marka başvurularını da takip etmekte ve gerekli önlemleri müvekkillere bildirmektedir. ​ Türkiye’de markalar, özel kanunla kurulan ve resmi kurum olan Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilir. Markalar sınırlandırma olmadan istenilen mal ve hizmetler üzerinde tescil ettirilebilir. Markanın tescil edilmek istenilen mal ve hizmetler üzerinde hali hazırda kullanılması zorunlu değildir. Markanın Kullanılması Nasıl Engellenir? ​ Markanın Tescili ile o işaret üzerinde münhasıran hak sahibi olunur ve başkalarınca markanın kullanılması yasaklanabilir. Marka tescil edildikten sonra, markanın aynısının veya ayırt edilemez benzerinin başka bir kişi tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu haksız kullanım, markanın tanınmışlığından faydalanmak amaçlı olabileceği gibi farkında olmadan yapılan kullanım da olabilir. Her iki durumda da haksız kullanımlara karşı, benzer veya aynı markayı içeren malların toplanması ve imhası, hizmet alanında kullanımının yasaklanması ve tazminat talepli tüm hukuki yaptırımlar gerçekleştirilmektedir. ​ Markaların Tescili ve Korunması Konularındaki Hizmetlerimiz: 1. Tescil Öncesi Benzerlik Araştırması 2. Tescil Başvurusu 3. Tescil Süreci İtiraz ve YİDK İşlemleri 4. Tescil ve Sürekli Koruma 5. Taklitle Mücadele ve Davalar ​ Marka avukatı; markaların tescilli veya tescilsiz kullanımları sayesinde kazanılmış olan hukuki hakları koruyan, markaların piyasadaki hukuk dışı kullanımlarını engelleyen, markalar hakkında düzenlenmiş olan dava çeşitlerinde müvekkillerini temsil eden avukattır. Marka hukuku alanında uzmanlaşmış avukatlar sürekli değişen yerel ve uluslararası düzenlemeleri takip eder ve müvekkillerine en güncel bilgiyi sunarlar. ​ Marka Avukatı Kimdir? Marka Nedir? ​ Marka bir işletmenin mal ve hizmetlerini, başka bir işletmenin mal ve hizmetlerinden ayırmaya yarayan işaretlerdir. Markalar işletme adlarından farklıdır. Marka mal ve hizmetleri ayırt etmeye yararken, işletme adları işletmeleri birbirlerinden ayırt eden işaretlerden oluşur. Bunun uygulamadaki ayrımı şu şekilde izah edilebilir. İlgili tüketici bir mal veya hizmet satın alırken, öncelikli olarak markaları göz önüne alır ve mal ve hizmetleri bu şekilde ayırt eder. İşletme adları ise tüketici nezdinde ikinci plandadır ve ortalama tüketici nezdinde işletme adları; mal veya hizmet satın alırken markalar kadar göz önüne alınmaz. İşletme adları ise markalar kadar sıkı korunmaz ve hukuken markalar gibi sert yaptırımlarla korumaya bağlanmamışlardır. Neler Marka Olabilir? ​ Baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen işaretler marka olarak tescil edilebilir. Bunun anlamı; duyu organları ile algılanabilen ve çoğaltılabilen işaretler olmasıdır. Çoğaltmadan kasıt edilen ise; markanın birden fazla sayıda çoğaltmayla sergilenebilmesidir. Marka Nasıl Tescil Edilir? Marka Tescil Avukatlığı: ​ Türkiye’de markalar, özel kanunla kurulan ve resmi kurum olan Türk Patent Enstitüsü nezdinde tescil edilir. Markalar sınırlandırma olmadan istenilen mal ve hizmetler üzerinde tescil ettirilebilir. Markanın tescil edilmek istenilen mal ve hizmetler üzerinde hali hazırda kullanılması zorunlu değildir. Benzer mal ve hizmetler sınıflandırılmış halde markasını tescil etmek isteyen kişiye sunulur. Kişi bu mal ve hizmetlerden markasını hangilerinde kullanmak isterse o sınıflarda tescil edebilir. Tescili ile o işaret üzerinde münhasıran hak sahibi olunur ve başkalarınca markanın kullanılması yasaklanabilir. Bu husus ayrıca şikayete bağlı suç oluşturur. ​ Markanın Kullanılması Nasıl Engellenir? ​ Günümüzde marka haklarından doğan çekişmeli hukuki taleplerin yoğunluğu karşısında kanunlarımızda birden çok yasal düzenleme yapılmıştır. Hangi hukuki yolun seçilmesi gerektiği hususu; hangi mal veya hizmette tescil edilmiş olan markanın hukuki olmayan yönde kullanıldığına bağlıdır. Eğer bir markanın tecavüz oluşturacak şekildeki kullanımı bir mal üzerindeyse ve ihlal bariz şekilde anlaşılır ve hakkında delil elde edilirse; malın marka sahibince yapılacak başvuru yoluyla arama kararıyla tespiti ve toplatılması hem zaman hem de usul ekonomisi yönünden marka sahibinin lehinedir. ​ Diğer yol markaya tecavüz oluşturan kullanımlarının tespit ve men’i talepli açılacak davadır. Bu davayla beraber maddi ve manevi tazminat talep edilebileceği gibi; KHK’da belirtilen yoksun kalınan kazanç da davacının seçeceği sınırlı yollardan biriyle talep edilebilir. Önce arama kararı ile toplatılan malların ardından devam edecek ceza kovuşturmasının yanında ayrıca özel yetkili mahkeme de yukarıda anlatılan tazminat talepleri de istenebilir. ​ Markalar Hakkındaki Hizmetlerimiz Nelerdir? ​ Markanın Tescil Öncesi Araştırması: ​ Tescil edilmek istenen markanın; tescil başvurusu öncesinde benzerlik veya ayniyet araştırmasının yapılması artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Günümüzde her gün yüzlerce marka tescil başvurusu gerçekleşmektedir. Bir markanın daha önceden tescil edilmiş veya tescil başvurusu yapılmış başka bir markayla benzerlik veya ayniyet içermesi, o marka başvurusunun reddedilmesi anlamına gelmektedir. Zira Türk Patent Enstitüsü'nün incelemesinden geçtikten sonra tescil edilmiş olsa bile tanınmış bir markanın veya daha önceden tescil edilmiş bir markanın o markaya karşı açacağı hükümsüzlük ve tazminat talepleri ile de karşı karşıya kalınabilmektedir. ​ Bu sebeplerden ötürü tescil başvurusunu gerçekleştireceğimiz markanın; her şeyden önce ulusal ve uluslararası benzerlik araştırmasını yapmakta, benzerlik veya ayniyetlik içeren araştırma sonuçlarını müvekkile bildirmekte, bu şekilde uzun süren tescil işlemlerini öngörülebilir hale getirmekte ve ileride karşılaşılması muhtemel olan ağır hukuki yaptırımlara karşı önlem almaktayız. ​ Tescil Başvurusu ​ Bir markanın tescil işlemleri için öncelikle marka üzerinde karar kılınmış olması, markanın hangi tasarımda kullanılacağı ve hangi hizmet veya mal sınıflarında kullanılacağı hakkında da önceden belirli şart ve koşulları yerine getirmiş olmak gerekmektedir. Zira, sonradan bunların değiştirilmesi çoğu zaman yeni bir marka yaratmak anlamına gelmekte ve istenilen hukuki korumadan tam olarak faydalanılamamaktadır. Tescil başvurusunun Türk Patent Enstitüsü nezdinde gerçekleştirilmesinden sonra marka hakkındaki koruma hükümleri, marka başvurusuyla beraber işlemeye başlamaktadır. Ancak markanın tescil işlemleri yaklaşık bir seneyi bulmaktadır. ​ Marka Başvurusundan Tesciline Kadarki Hukuki İşlemler ​ Marka başvurusundan sonra, TPE uzmanları tarafından gerekli benzerlik veya ayniyet araştırması yapılır ve başvurunuz kabul edildikten sonra marka ilana çıkar. Bu süreçte diğer marka sahipleri tarafından marka başvurunuza itiraz yapılabilir. İdari yolla yapılan bu itirazlara karşı verilecek olan cevaplardan sonra YİDK incelemesi ve dava yolu ile marka başvurusunun tescili hakkında hak iddia edilir. ​ Marka her hangi bir itirazla karşılaşmazsa tescil edilir ve markalar listesinde yayınlanır. Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası anlaşmalar gereği bir marka sahibinin hakları gerçek hak sahipliği ilkesi gereği anlaşmaya üye devletlerce de korunur. Markanın tesciliyle beraber çok geniş bir hukuki koruma ve yaptırım gücü elde edilir. ​ Tescilden Sonra Markanın Korunması ​ Marka tescil edildikten sonra, markanın aynısının veya ayırt edilemez benzerinin başka bir kişi tarafından kullanılması kesinlikle yasaktır. Bu haksız kullanım, markanın tanınmışlığından faydalanmak amaçlı olabileceği gibi farkında olmadan yapılan kullanım da olabilir. Her iki durumda da haksız kullanımlara karşı, benzer veya aynı markayı içeren malların toplanması ve imhası, hizmet alanında kullanımının yasaklanması ve tazminat talepli tüm hukuki yaptırımlar gerçekleştirilmektedir.

Tüzel kişilerin Ticaret Kanunu Şirketler Hukuku alanında ihtiyaç duyulan alanlarda çalışmaktayız.