Adalet Bakanlığına 6384 Sayılı Kanunla AİHM Başvurularının Tazminat Ödenmek Suretiyle Çözümü Başvuru Dilekçesi