İflasın Kaldırılması Talebi Dava Dilekçesi, Tüm Borçların Ödenmesi (İtfa) Nedeniyle