İhale Satış Bedelinin Yatırılamayacağının Bildirimi Dilekçesi