İhalenin Feshi Talebi Dava Dilekçesi, Genel Kapsamlı