İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz ve Kaldırılması Talebi Dilekçesi, Yerel Mahkemeye