İhtiyati Tedbir Kararının Kısmi Mallar Üzerinde Kaldırılması Talebi Dilekçesi, Yerel Mahekemeye