İhtiyati Tedbir Teminat Miktarının Belirlenmesi Talebi