İpoteğin Paraya Çevrilmesi Yoluyla Takibin İptali Talebi Dava Dilekçesi, Taşınmaz Banka Kredisi