Kısıtlama ve Vasi Atanması Talebi Dava Dilekçesi, Genel Kapsamlı