Kısmi Feragat Beyanı Dilekçesi, Davalılardan Biri Hakkında Kısmi Feragat