Kıymetli Evrakın Ziyaı, Zayii Olması Sebebiyle İptali Talebi Dava Dilekçesi