Menfi Tespit Talebi Dava Dilekçesi, Genel Kapsamlı