Satışın Nasıl Yapılacağının Sorulması Talebi, İİK Madde 121-e