Tehir-i İcra, İcranın Geri Bırakılması Talebi Dilekçesi