Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2015/5893 Esas 2017/433 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/5893
Karar No: 2017/433
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2015/5893 E.  ,  2017/433 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Olası kastla öldürme
  HÜKÜM : TCK.nun 81/1, 21/2, 62/1, 53/1, 63, 54. maddeleri uyarınca 16 yıl hapis cezası.

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulunun 19.01.2015 tarih, 2015/8 sayılı kararı ile Yargıtay Kanunu'nun 6545 sayılı Kanunun 31. maddesi ile değişik 14. maddesi ve aynı Kanunla Yargıtay Kanununa eklenen geçici 13. madde uyarınca; daha önce temyiz incelemesi yapan Yargıtay 12. Ceza Dairesinin 2013/24489 esas, 2014/21027 karar sayılı bozma ilamının içeriğine göre sanık ... hakkında olası kastla adam öldürme suçundan kurulan hükümle ilgili olarak temyizen inceleme yapma yetki ve görevinin Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne ait olduğu anlaşılmakla, Dairemizin GÖREVSİZLİĞİNE, dosyanın yetkili ve görevli Yargıtay 12. Ceza Dairesine GÖNDERİLMESİNE, 15/02/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
  15/02/2017 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet Savcısı ...'in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Avukat ...'ın yokluğunda 16/02/2017 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At