AYS Do

AYS Do

Full & Egal’in yaratıcısı olduğu AYS Do programıyla kurumsal dönüşüme entegre olun. Yenilikçi tasarımıyla hukuk alanında çalışmak daha eğlenceli ve kolay. Her ölçekteki kurumsal büroların tüm ihtiyaçlarını karşılar. Kullanım için hiçbir eğitim gerektirmez. Tüm büro görevlerini, çalışanları ve müvekkilleri yönetir. Yüz yüze harcanan zamanı en aza indirir, uzaktan çalışma olanağı sağlar.

Ortak Çalışma Ekranları: Panolar

Pano tasarımı tüm ekibin aynı ekranda çalışmasını sağlar. Sınırsız sayıda pano oluşturulabilir.
Departmanlaşan ekipleri veya dosyaları ayırmak için idealdir. Yapılan işlemler herkesçe takip edilir ve iş bölümü yapılır.
Ortak yapılan görevin aşamalarına anlık olarak ulaşılır ve takip edilir. Ayrı görevlerde çalışan tüm ekibi anlık olarak takip eder ve yönetir.

AYS Do AYS Do

Örnek Dilekçeler ve Sözleşmeler

Tüm hukuk alanlarında ve her konudaki örnek dilekçeleri ve sözleşmeleri içerir.

İçerik olarak öneriler bulunur. Davacı-Davalı-Danışan için farklı versiyonlara sahiptir.

Tamamlanan metin uzunluğuna ortalama katkısı %30 olarak ölçülmüştür. UDF, PDF, MS WORD uzantılarında indirilebilir. Hız kazanmak ve hata yapmamak için idealdir.

Örnek Dilekçeler ve Sözleşmeler Örnek Dilekçeler ve Sözleşmeler
Görevler

Görevler

Tüm ekip çalışanları için veya kişisel her iş için görevler kolayca girilir. Görevler aşamalara bölünür ve tek bir görevde yapılacak aşamalar için kontrol listeleri oluşturulur. Aşamalara bölünen tek bir görev parçaları için ilerleme izlenir ve açıklama girilir.

Görevde harcanan süreler girilir. Yorumlarla görev kartı içinde iletişim kurulur. Kısıtlama olmaksızın evrak, fotoğraf ve diğer türdeki dosyalar yüklenir. Düzeltilmiş metin dosyaları versiyonlarıyla görünür.

Kontrol edilmesi, düzeltilmesi ve tamamlama yapılması için bildirimler yapılır. Çalışanların tüm mesai boyunca hangi görevde çalıştıklarını girmelerini sağlar ve harcanan süreleri gösterir.

Evrak Saklama

Her çeşit evrak sınırsız olarak yüklenir. Dilekçeler, deliller, vekaletnameler, faturalar, sözleşmeler ve diğer tüm evraklar istenilen dosya formatında yüklenir.
Tüm büronuzun evraklarını türüne ve ait olduğu yere göre otomatik düzenler, güvenle dijital hafızasında sürekli olarak saklar.
Tüm dosyalara ve evraklara istenilen zaman her yerden erişim sağlar.

Evrak Saklama Evrak Saklama

Müvekkiller ve Dosyalar

Müvekkiller ve dosyaların tüm tarafları kaydedilir. Müvekkillerin her bir dosyası için ayrı kayıtlar oluşturulur.

Ekip tarafından yapılan görevler ve masraflar ile dosya evrakları görüntülenir.

Ekip üyelerinin dosyalar üzerindeki çalışmalarına ulaşılır.

Toplu İstatistik Dökümleri

Dökümler program sahibi yöneticiler tarafından yapılabilir. Tarihe göre tüm çalışmalar ve masraflar için döküm oluşturulur.

Dökümler müvekkil, çalışan veya dosya odaklı olarak oluşturulabilir.

Alacaklar, giderler, çalışanların görevleri, çalışanların harcadıkları zaman, müvekkil dosyalarında yapılan işler, dosyaya harcanan süreler ve benzeri birçok kayıt için döküm oluşturulur.

Muhasebe

Hukuk bürolarının tüm muhasebe kayıtlarını tutar. Tüm alacakları, gelirleri ve harcamaları kaydeder.

Müvekkillerle anlaşılan ücret ve masraf alacakları vade tarihleriyle girilir. Bu alacaklar sabit ücret veya saatlik ücret olarak seçilebilir.

Alacakları vade tarihinde hesaplar ve bildirir. Yapılan tahsilatlar girilir ve ne kadar alacak kaldığı hesaplanır. Yapılan giderler için belge yüklenir ve açıklama girilir. Tüm kayıtlar için döküm oluşturulur.

Bürolar Arası Bağlantı

Birden fazla büronun ortak çalıştığı dosyalar üzerinde büro bağlantıları kurulur ve çalışma dosyası ortak görüntülenir.

Her bir dosya için ayrı izin bağlantıları kurulabilir veya tüm panoya erişim sağlanır.

Analizler

Program sahibi yöneticiler tarafından görüntülenebilir.

Büro kazançları, çalışan performansları, giderler ve alınması gereken tedbirler konusunda analizler yapar ve sunum hazırlar. Müvekkil ilişkilerini geliştirme araçları sunar.

Mesajlar ve Chat

Full & Egal üyesi tüm kişilere mesaj gönderilebilir.

Aktif büro kullanıcıları görüntülenir ve büro içi online mesajlaşma yapılarak hızlı iletişim sağlanır.

Bildirimler

Görevler, son tarihler, kontrol edilmesi gereken metinler ve diğer tüm gelişmeler için bildirim gönderir.

Ekip Üyelerinin Yönetimi

Program sahibi yöneticiler tarafından görüntülenebilir.

Ekip üyelerinin kişisel bilgileri, ücretleri, çalışma saatleri, görevlere harcadıkları süreler ve benzeri birçok bilgi gösterilir. Analizler oluşturulur.

Arşiv

Devam eden işlerle tamamlanan işler birbirinden ayrılır ve farklı sayfalarda görüntülenir.

Tamamlanan dosyalar, evraklar, görevler, alacaklar ve benzeri tüm kayıtlar arşive gönderilir ve süresiz olarak saklanır.