Yazılı Hukuk Eserleri

Hukuk Kitapçısı

Full & Egal’in hukukçu üyeleri telif haklarına sahip oldukları eserleri yükler. Eserlerin yüklenmesi ile telif hakları Full & Egal’e devredilmez. Eser sahipleri diledikleri zaman eserlerini yayından kaldırabilir, güncelleyebilir ve eserlerine yeni versiyonlar ekleyebilir. Eserlerin ücretli veya ücretsiz yayınlanmasına eser sahipleri karar verir. Ücretli sunulan eserlerin son satış ücretini eser sahibi belirler ve dilediği zaman günceller.

Eser Yayınlama Olanakları

Eser yüklenirken, yazar, tür ve uzmanlık alanı bilgileri seçilir. Eserin başlık ve tanıtım bilgileri girildikten sonra, içindekiler, içerik ve kaynakça dosyaları ayrı ayrı yüklenir. MS Word ve benzeri programlarla son hali verilmiş olan eser kopyala yapıştır yöntemiyle yüklenerek düzenlenen formatın korunması sağlanır. Eserler aynı zamanda Word ve PDF dosya formatlarında yüklenebilir. Yüklenen eserler onaya gönderilir ve inceleme aşamasından sonra yayınlanır. Eserlerin yazım kontrolleri ve editörlük hizmetleri verilmez. Onaylanan eserler yayına alınır ve bilgilendirme yapılır.

Eser Yayınlama Olanakları Eser Yayınlama Olanakları

Yayınlanan Eser Türleri

Yayınlanacak eserler hukuk alanında yazılmış olmalıdır. Tüm hukuk alanlarında eser yayınlanabilir. Aşağıdaki eser türleri yüklenebilir:

  • Kitap
  • Tez
  • Makale
  • Bilgi Notu
  • Dilekçe Örneği
  • Sözleşme Örneği
  • Mütalaa
  • Raporlar

Ücretli veya Ücretsiz Yayınlama

Yazar eserini ücretli veya ücretsiz olarak yayınlayabilir. Ücretsiz yayınlanan eserlerin tüm metinleri herkese açıktır. Ücretli yayınlanan eserlerin dijital satış fiyatına yazar karar verir ve dilediği zaman güncelleyebilir. Ücretli eserlerin dijital satış gelirlerinin %70’i yazara ödenir.

Eserin Dijital Olarak Yayınlanması

Yüklenen her eser dijital korumalı formatta yayınlanır. Okuyucular eserin tüm metinlerini eser okuma sayfasında görüntüler ve okur. Korumalı eser okuma sayfasında kopyalama işlemi yapılamaz ve eser indirilemez. Eserin okunması için profesyonel araçlar geliştirilmiştir. Eserler kütüphaneye eklenerek istenilen zamanda tekrar okunabilir. Ücretsiz eserlerin tüm metinleri ile ücretli eserlerin içerik metinleri hariç olan tüm metinleri arama motoru indekslerine açıktır.

Eserin Basılı Olarak Satılması

Yayınlanan ücretli veya ücretsiz dijital eserler basılı olarak satın alınabilir. Okuyucular eseri sadece dijital olarak veya hem dijital hem de basılı olarak satın alabilir. Eser hem dijital hem de basılı olarak satın alınırsa; satın alma anında eserin tüm içeriğine dijital olarak ulaşılır, basılı olarak ise kısa sürede alıcıya gönderilir.

Eser hem dijital hem basılı olarak satın alınırsa; eserin basım maliyeti dijital eser ücretine eklenir. Eserin basım ücreti sadece maliyet olarak yansıtılır.

Eserin Gösterimi Eserin Gösterimi

Eserin Gösterimi

Onaylanan ve yayınlanan eserler “Hukuk Eseri Arama Motoru” sayfasında yapılan arama sonuçlarında görünür. Eserin tüm metinlerinde arama yapılır ve en iyi sonuçlarda görüntülenir. Eser “Hukuk Eserleri” sayfasında sırayla ve türüne göre yayınlanır. Ayrıca yazarın profesyonel profilinde görüntülenir.

Satış Gelirleri ve Eser Analizleri

Ücretli eserlerin satış gelirleri yazarın “Eser Analizleri” sayfasında görüntülenir. Kazanç tutarları ve satın alınma sayıları gösterilir. Eserin satışlarından elde edilen gelirin %70’i yazara 3 aylık dönemlerde ödenir.

Ücretsiz eserlerde; görüntülenme sayıları, eseri kütüphanesine ekleyenler ve birçok analiz aracı yazara gösterilir.

Satış Gelirleri ve Eser Analizleri Satış Gelirleri ve Eser Analizleri