Yargıtay 1. Ceza Dairesi 2015/6362 Esas 2017/421 Karar

Yargıtay Karar Tarihi: 15.02.2017Orjinal Dili: TR
Yargıtay
Dairesi: 1. Ceza Dairesi
Esas No: 2015/6362
Karar No: 2017/421
Karar Tarihi: 15.02.2017


1. Ceza Dairesi         2015/6362 E.  ,  2017/421 K.

  "İçtihat Metni"

  MAHKEMESİ :Ağır Ceza Mahkemesi
  SUÇ : Kasten öldürme, 6136 sayılı yasaya muhalefet
  HÜKÜM : TCK.nun 81/1, 62, 53, 63. maddeleri uyarınca 25 yıl hapis cezası
  6136 sayılı Kanunun 13/1, TCK.nun 62, 52, 53, 63. maddeleri uyarınca1 yıl 3 ay hapis ve 660 TL adli para cezası

  TÜRK MİLLETİ ADINA

  1-A) Katılanların duruşmalı inceleme istemi yetkisi bulunmadığından, vekillerinin bu husustaki isteminin,
  B) 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçundan katılanlar, doğrudan zarar görmediğinden, katılanlar vekilinin sanık hakkında bu suçtan kurulan hükme yönelik temyiz isteminin,
  CMUK.nun 318. maddesi uyarınca REDDİNE karar verilmiştir.
  2- Toplanan deliller karar yerinde incelenip, sanık ...'in maktul ...'a yönelik kasten öldürme suçu ile 6136 sayılı Yasaya aykırılık suçlarının sübutu kabul, oluşa ve soruşturma sonuçlarına uygun şekilde suçların niteliği tayin, takdiri indirim sebebi takdir kılınmış, savunması inandırıcı gerekçelerle reddedilmiş, incelenen dosyaya göre bozma üzerine verilen hükümlerde düzeltme nedeni dışında bir isabetsizlik görülmemiş olduğundan, sanık ve müdafiinin duruşmalı incelemede ve temyiz dilekçelerinde sanığın ceza ehliyetinin bulunmadığına, eksik incelemeye, TCK.nun 30/3 maddesinin dikkate alınması ve haksız tahrik indirimi uygulanması gerektiğine, vesaireye ilişen, katılanlar vekilinin suç niteliğine, takdiri indirim uygulanmaması gerektiğine, vesaireye yönelen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle,
  Anayasa Mahkemesinin 08,10,2015 tarih, 2014/140 esas ve 2015/85 sayılı Kararı ile 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin iptal edilen bölümleri nazara alındığında, mahkemenin sanık hakkında bu maddeyle yaptığı uygulamaların Kanuna aykırı olduğu anlaşılmakta ise de; bu husus yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak, hükümler fıkralarında yer alan 5237 sayılı TCK.nun 53. maddesinin uygulanmasına ilişkin bölümlerin, "Anayasa Mahkemesinin iptal kararındaki hususlar gözetilerek 5237 sayılı TCK.nun 53/1-2-3 maddelerini tatbikine" şeklinde değiştirilmesine karar verilmek suretiyle DÜZELTİLEN ve kısmen re'sen de temyize tabi olan hükümlerin tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, sanık hakkında tayin olunan ceza miktarı ile tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanığın tahliye taleplerinin reddine, 15/02/2017 gününde oybirliği ile karar verildi.
  15/02/2017 gününde verilen işbu karar Yargıtay Cumhuriyet savcısı ...'in huzurunda ve duruşmada savunmasını yapmış bulunan sanık ... müdafii Avukat ...'nun yokluğunda 16/02/2017 gününde usulen ve açık olarak anlatıldı.  Full & Egal Universal Law Academy

  Yorumlar (0)

  Bu karar hakkında ne düşündüğünüzü yazın!


  Bu karar hakkında yorum yapmak için lütfen giriş yapın

  Yeni üyelere kısa süreliğine ve tüm paketlerde geçerli %45 indirim tanımlanmıştır. Şimdi ücretsiz üye olun ve tüm programları ücretsiz deneyin.

  Programlar Paneline Göz At